Zakres świadczonych usług

 

Lekarze rodzinni [POZ]

– są to tzw. lekarze pierwszego kontaktu. To oni mają pierwszy kontakt z pacjentem, diagnozują go, przepisują odpowiednie leczenie lub kierują do właściwego specjalisty. Przychodnia Portowa posiada 10 lekarzy rodzinnych. Są to doświadczeni lekarze, z wieloletnią praktyką zawodową. Doskonale znają swoich pacjentów i ich rodziny przez co pacjenci mają jeszcze lepszą opiekę.

Lekarze specjaliści

– lekarze specjalizujący się w danej dziedzinie medycyny. Udzielają porad na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza rodzinnego. Przychodnia Portowa od lat dysponuję całą gamą lekarzy specjalistów.

Medycyna pracy

– zgodnie z ustawą o służbie Medycyny Pracy, pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną, zawierając umowę z uprawnioną placówką medyczną. Jako doświadczeni partnerzy, pomagamy Państwu spełnić obowiązki nałożone na pracodawców przez aktualne przepisy. Dobra opieka medyczna i sprawnie przeprowadzone badania profilaktyczne owocują wzrostem wydajności i spadkiem absencji chorobowej pracowników. Chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń 914412130 lub napisz do nas marketing@przychodniaportowa.pl

 

Pozostałe usługi

– Przychodnia Portowa oferuje Państwu również pozostałe usługi medyczne, takie jak m.in.: diagnostykę laboratoryjną lub radiologiczną, USG, badania psychologiczne, EEG, różnego rodzaju szczepienia, medycyna szkolna, medycyna w podróży. Chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń 914412130 lub napisz do nas marketing@przychodniaportowa.pl