Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

TPK
TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU
800 137 200

 

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:

 • poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
 • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

 

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

 • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

                                                                  

Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę w formie telekonsultacji

 • pielęgniarki/położnej 
 • lekarską.

 

W ramach TPK uzyskasz:

 • poradę medyczną
 • e–receptę
 • e–skierowanie
 • e–zwolnienie.

                                                                                                

Porady są udzielane w czterech językach:

 • polskim
 • angielskim
 • rosyjskim
 • ukraińskim.

                                                                                               

Możesz również skorzystać z wideorozmowy z tłumaczem języka migowego