Cennik Żydowce

Radiologia
* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”
Rodzaj usług medycznych Cena
BADANIE RTG WRAZ Z OPISEM 39,00 zł
BADANIE RTG WRAZ Z OPISEM ( 2 LUB 3 EKSPOZYCJE) 55,00 zł
BADANIE DENSYTOMETRYCZNE WRAZ Z OPISEM 40,00 zł
BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE WRAZ Z OPISEM (USG) 100,00 zł
USG DOPPLER 115,00 zł
ODPIS WYNIKU 4,80 zł
OPIS ZDJĘCIA WYKONANEGO POZA ZAKŁADEM 18,00 zł
Kardiologia
* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”
Rodzaj usług medycznych Cena
KONSULTACJA KARDIOLOGICZNA 170,00 zł
USG SERCA/ECHO SERCA 100,00 zł
BADANIE EKG SPOCZYNKOWE 25,00 zł
EKG – BEZ OPISU 30,00 zł
EKG – BADANIE WYSIŁKOWE 100,00 zł
BADANIE HOLTEROWSKIE SERCOWE 110,00 zł
BADANIE HOLTEROWSKIE CIŚNIENIOWE 110,00 zł

* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Chirurgia
* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”
Rodzaj usług medycznych Cena
KONSULTACJA SPECJALISTY 130,00 zł
ZAMKNIĘCIE POJEDYNCZEGO NACZYNIA KRWIONOŚNEGO METODĄ ELEKTROKOAGULACJI 50,00 zł
MAŁY ZABIEG CHIRURGICZNY 50,00 zł
ZMIANA OPATRUNKU 20,00 zł
ZAŁOŻENIE OPATRUNKU ELASTYCZNEGO UNIERUCHAMIAJĄCEGO 50,00 zł
ZAŁOŻENIE OPATRUNKU NA POWIERZCHNIĘ OPARZONĄ DUŻĄ 50,00 zł
OPRACOWANIE CHIRURGICZNE RANY PRZEZ ZSZYCIE DO 5 CM 70,00 zł
OPRACOWANIE CHIRURGICZNE RANY PRZEZ ZSZYCIE OD 5 CM DO 10 CM 100 zł -120 zł
OPRACOWANIE CHIRURGICZNE RANY PRZEZ ZSZYCIE POWYŻEJ 10 CM 150 zł -170 zł
NACIĘCIE ZASTRZAŁU, ROPOWICY GŁĘBOKO POŁOŻONEJ Z DRENAŻEM 70-100 zł
NACIĘCIE I DRENAŻ ROPNIA POWIERZCHNIOWO 50,00 zł
WYCIĘCIE TŁUSZCZAKALUB KALTEKI MAZIOWEJ 250,00 zł
WYCIĘCIE TORBIELI, KASZAKA 150,00 zł
WYCIĘCIE TORBIELI, KASZAKA, TŁUSZCZAKA NA TWARZY 200 zł – 250 zł
USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO POŁOŻONEGO POWIERZCHOWNIE 50,00 zł
USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO POŁOŻONEGO GŁĘBOKO 100,00 zł
ZDJĘCIE PAZNOKCIA 50,00 – 70,00 zł
KLINOWE WYCIĘCIE PAZNOKCIA WRASTAJĄCEGO Z MODELOWANIEM OPUSZKI PALCA 200,00 zł
NASTAWIENIE ZŁAMANIA KOŚCI PALCÓW 100,00 zł
NASTAWIENIE ZŁAMANIA KOŚCI KRÓTKICH PRZEDRAMIENIA I ŚRÓDRĘCZA 150,00 zł
ZAŁOŻENIE UNIERUCHOMIENIA “DELTA CAST” – OPASKA PACJENTA 100,00 zł
ZAŁOŻENIE GIPSU KRÓTKIEGO DO TRZECH OPASEK 70,00 zł
ZAŁOŻENIE TUTORU GIPSOWEGO 100,00 zł
ZAŁOŻENIE GIPSU MARSZOWEGO KRÓTKIEGO 150,00 zł
ZAŁOŻENIE GIPSU DŁUGIEGO 200,00 zł
ZAŁOŻENIE GIPSU UDOWEGO MARSZOWEGO 300,00 zł
ZDJĘCIE OPATRUNKU GIPSOWEGO ŚREDNIEGO 50,00 zł
ZDJĘCIE OPATRUNKU GIPSOWEGO DŁUGIEGO 50,00 zł
PODKŁUCIE NACZYNIAKA KRWAWIĄCEGO 70,00 zł
USUNIĘCIE ZNAMIONA BARWNIKOWEGO MAŁEGO 200 zł -220 zł
USUNIĘCIE ZNAMIONA BARWNIKOWEGO DO 10 CM 300,00 zł
USUNIĘCIE ZNAMIONA BARWNIKOWEGO POWYŻEJ 10 CM 400 zł -440 zł
PODWIĄZANIE PERFORATORA ŻYLNEGO 200,00 zł
ZDJĘCIE SZWÓW 35,00 zł

* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Ginekologia
* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”
Rodzaj usług medycznych Cena
PORADA LEKARSKA – KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA 130,00 zł
BADANIE CYTOLOGICZNE GINEKOLOGICZNE 29,00 zł
USG GINEKOLOGICZNE 100,00 zł

* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Okulistyka
* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”
Rodzaj usług medycznych Cena
KONSULTACJA OKULISTYCZNA 150,00 zł
OCT jednego oka 85,00 zł
OCT obu oczu 155,00 zł
Pachymetria jednego oka 35,00 zł
Pachymatria obu oczu 60,00 zł
BADANIE POLA WIDZENIA (perymetria kinetyczna) 25,00 zł
BADANIE POLA WIDZENIA KOMPUTEROWE (perymetria statyczna) 45,00 zł
INIEKCJA PODSPOJÓWKOWA 50,00 zł
USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO ZE SPOJÓWKI 40,00 zł
USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO Z ROGÓWKI 60,00 zł
PŁUKANIE KANALIKÓW ŁZOWYCH 60,00 zł
MECHANICZNA EPILACJA RZĘS 20,00 zł
USUWANIE SZWÓW SPOJÓWKOWYCH 25,00 zł
GONIOSKOPIA 20,00 zł
TEST SCHIRMERA 20,00 zł
CZYNNOŚCI DODATKOWE 9,76 zł

* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Audiometria
Rodzaj usług medycznych Cena
Audiometria tonalna 40,00 zł
Audiometria impedancyjna 50,00 zł
Audiometria słowna 100,00 zł
Audiometria tonalna + UCL i charakterystyka szumu 120,00 zł
Audiometria nadprogowa – próba SISI 50,00 zł
Audiologia
* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”
Rodzaj usług medycznych Cena
KONSULTACJA AUDIOLOGICZNA 130,00 zł
Laryngologia
* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”
Świadczenia laryngologiczne Cena
KONSULTACJA LARYNGOLOGICZNA 130,00 zł
Badanie akumetryczne 30,00 zł
Badanie błędnika próbą kaloryczną wg. Fitzgeralda-Hallpike’a 50,00 zł
Badanie videolaryngostroboskopowe – dr Kapuścińska-Kniaź 150,00 zł
Farmakologiczne opanowanie krwawienia z nosa 80,00 zł
Kateteryzacja trąbek słuchowych 50,00 zł
Ocena mikroskopowa uszu – dr Kapuścińska-Kniaź 50,00 zł
Odessanie wydzieliny z nosa lub przewodów nosowych 30,00 zł
Odessanie wydzieliny z ucha 40,00 zł
Opatrunek ucha z podaniem leku 40,00 zł
Pędzlowanie gardła, jamy ustnej 80,00 zł
Porada lekarska, Badanie wstępne 45,00 zł
Przedmuchiwanie trąbek słuchowych metodą POLITZERA – Kolejna wizyta 50,00 zł
Przedmuchiwanie trąbek słuchowych metodą POLITZERA – Pierwsza wizyta 100,00 zł
Przeżeganie miejsca krwawienia z nosa 70.00 zł
Płukanie uszu 40.00 zł
Tamponada krwotoku z nosa – przednia 60.00 zł
Tympanometria 30.00 zł
Usunięcie ciała obcego z ucha, nosa lub gardła 70.00 zł
Wniosek na aparat słuchowy 30.00 zł
Zdjęcie szwów nitkowych 30.00 zł
Znieczulenie do badań i zabiegów laryngologicznych 20,00 zł

* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Urologia
* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”
Rodzaj usług medycznych Cena
KONSULTACJA UROLOGICZNA 140,00 zł
KONSULTACJA UROLOGICZNA + USG – DR GRZEGÓŁKOWSKI 170,00 zł
USG JĄDER/PROSTATY 100,00 zł
CEWNIKOWANIE PĘCHERZA MOCZOWEGO JEDNORAZOWE 60,00 zł
CEWNIKOWANIE PĘCHERZA MOCZOWEGO Z POZOSTAWIENIEM CEWNIKA NA STAŁE 60,00 zł
PŁUKANIE PĘCHERZA MOCZOWEGO 100,00 zł
BLOKADA POWRÓZKA NASIENNEGO 80,00 zł
PUNKCJA JĄDRA PRZY WODNIAKU 100,00 zł
DYLATACJA CEWKI MOCZOWEJ 120,00 zł
URF 30,00 zł
KOMPLEKSOWA URODYNAMIKA 400,00 zł

* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Psychologia / Psychiatria
* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”
Rodzaj usług medycznych Cena
Badania psychologiczne motorniczego, kierowcy 150,00 zł
badania psychologiczne kandydata na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. Dz. U. Poz. 937 § 13)
150,00 zł
Badanie psychologiczne kierowcy po wypadku drogowym
( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. Dz. U. Poz. 937 § 13)
150,00 zł
Badanie psychologiczne osoby kierującej pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu środka działającego podobnie do alkoholu 150,00 zł

Pozostałe badania psychologiczne

Operatorzy ciężkich maszyn budowlanych i drogowych 90,00 zł
Obsługa dźwigów 90,00 zł
Kierowcy wózków jezdniowych 90,00 zł

Inne

Odpis orzeczenia psychiatrycznego 10,00 zł
Konsultacja psychiatryczna 200,00 zł
Konsultacja psychiatryczna – dzieci i młodzież 200,00 zł
Badanie uzupełniające do poz.1 i poz.7 60,00 zł

* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Neurologia
* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”
Rodzaj usług medycznych Cena
Konsultacja neurologiczna 130,00 zł

* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Ortopedia
* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”
Rodzaj usług medycznych Cena
Konsultacja ortopedyczna 150,00 zł

* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Gastrologia
* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”
* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”
Dermatologia
* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”
Rodzaj usług medycznych Cena
KONSULTACJA DERMATOLOGICZNA 130,00 zł

* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Diabetologia
* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”
Rodzaj usług medycznych Cena
KONSULTACJA DIABETOLOGICZNA 130,00 zł

* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Fizykoterapia
* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”
Rodzaj usług medycznych Cena
FALE UDERZENIOWE 50,00 zł
DIADYNAMIK 20,00 zł
GALWANIZACJA 20,00 zł
ELEKTROSTYMULACJA 20,00 zł
JONOFOREZA 20,00 zł
JONOFOREZA OCZNA 20,00 zł
JONOFOREZA KRTANI 20,00 zł
JONOFOREZA ZATOK 20,00 zł
INTERDYN , PRĄDY TENSA , KOTZ, TRAUBERT’A 20,00 zł
TERAPULS 20,00 zł
NAŚWIETLENIE LAMPĄ INFRA – SOLLUX 12,00 zł
KRIOPOL 1-OKOLICA 20,00 zł
ALPHATRON (MAGNETOTERAPIA) 15,00 zł
LASER 1-OKOLICA 15,00 zł
MASAŻ WIROWY KOŃCZYN DOLNYCH (STOPY) 25,00 zł
MASAŻ WIROWY KOŃCZYN GÓRNYCH 25,00 zł
MASAŻ WIROWY KOLANA 25,00 zł
MASAŻ WIROWY BIODRA 25,00 zł
MASAŻ WIROWY L-S 25,00 zł
MASAŻ SUCHY 15 MIN 24,00 zł
TERAPIA MANUALNA (30 minut) – prowadzi magister rehabilitacji 70,00 zł
WYCIĄG KRĘGOSŁUPA SZYJN. (PĘTLA GLISSONA) 30 min 30,00 zł
ĆWICZENIA NA PRZYRZĄDACH – 30 MINUT 10,00 zł
ĆWICZENIA W ODCIĄŻENIU – 30 MINUT 25,00 zł
INSTRUKTAŻ ĆWICZEŃ (JEDNORAZOWO) 40,00 zł
INSTRUKTAŻ ĆWICZEŃ (KOLEJNE) 30,00 zł
ULTRADŹWIĘKI 1-OKOLICA 15,00 zł
KINESIOLOGY TAPING (JEDNORAZOWO) 30,00 zł
ZAJĘCIA “ZDROWY KRĘGOSŁUP” 10 ZAJĘĆ 150,00 zł
MASAŻ KLASYCZNY 5 ZABIEGÓW PO 30 MINUT 225,00 zł
MASAŻ KLASYCZNY 30 MINUT 50,00 zł

* Ceny za zabiegi fizykoterapeutyczne na filiach mogą odbiegać od cen w Przychodni Portowej przy ul. Energetyków 2
Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”
GIMNASTYKA DLA SENIORA – Regularna gimnastyka poprawia ogólną sprawność i wydolność organizmu, wzmacnia i rozciąga mięśnie. Podczas zajęć wykonywane są różnorodne ćwiczenia mające na celu poprawę ruchomości stawów oraz wzmocnienie mięśni kręgosłupa.
Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach w miłej i przyjaznej atmosferze.
Informację III piętro, pokój 328
Koszt 1-ego zajęcia : 8 zł
Pacjenci zdeklarowani, korzystający z ćwiczeń na sali gimnastycznej i masażu suchego są uprawnieni do 20% zniżki.

Fizykoterapia - KARNETY
* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”
Rodzaj usług medycznych Cena netto karnetu nr 1 dla PACJENTÓW ZDEKLAROWANYCH Cena karnetu nr 2 dla PACJENTÓW NIEZDEKLAROWANYCH
DIADYNAMIK 106,00 zł 108,00 zł
GALWANIZACJA 106,00 zł 108,00 zł
ELEKTROSTYMULACJA 112,00 zł 126,00 zł
JONOFOREZA 106,00 zł 108,00 zł
JONOFOREZA OCZNA 112,00 zł 126,00 zł
JONOFOREZA KRTANI 112,00 zł 126,00 zł
JONOFOREZA ZATOK 112,00 zł 126,00 zł
INTERDYN , PRĄDY TENSA , KOTZ, TRAUBERT’A 106,00 zł 108,00 zł
TERAPULS 106,00 zł 108,00 zł
KRIOPOL 1-OKOLICA 120,00 zł 135,00 zł
ALPHATRON (MAGNETOTERAPIA) 120,00 zł 135,00 zł
LASER 1-OKOLICA 120,00 zł 135,00 zł
ULTRADŹWIĘKI 1 – OKOLICA 120,00 zł 135,00 zł
MASAŻ WIROWY KOŃCZYN DOLNYCH (STOPY) 128,00 zł 144,00 zł
MASAŻ WIROWY KOŃCZYN GÓRNYCH 112,00 zł 126,00 zł
MASAŻ WIROWY – KOLANA 168,00 zł 189,00 zł
MASAŻ WIROWY – BIODRA 168,00 zł 189,00 zł
MASAŻ WIROWY L-S 168,00 zł 189,00 zł
MASAŻ SUCHY 15 MINUT 192,00 zł 216,00 zł

*Ceny za zabiegi fizykoterapeutyczne na filiach mogą odbiegać od cen w Przychodni Portowej przy ul. Energetyków 2
Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”


Badania pozostałe
* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”
Rodzaj usług medycznych Cena Netto
PORADA INTERNISTYCZNA – LEKARZ POZ 90,00 zł
MEDYCYNA PODRÓŻY KOLEJNA WIZYTA LEKARSKA ( następna dawka szczepionki ) 45,00 zł
SPORZĄDZENIE WNIOSKU SANATORYJNEGO 10,00 zł
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA PRZEZ LEKARZA POZ – pacjenci zadeklarowani
(wszystkie potrzebne ewentualne badania – płatne osobno)
30,00 zł
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA PRZEZ LEKARZA POZ – pacjenci niezadeklarowani
(wszystkie potrzebne ewentualne badania – płatne osobno)
60,00 zł
SPORZĄDZENIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA 35,00 zł
POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO 5,00 zł
ZASTRZYK DOMIĘŚNIOWY I PODSKÓRNY 12,00 zł
ZASTRZYK DOŻYLNY 16,00 zł
GLUKOZA WE KRWI Z PALCA 5,00 zł
WYDANIE ORZECZENIA – DUPLIKAT 10,00 zł
USŁUGA SZCZEPIENIA (pacjent posiadający własną szczepionkę) 12,00 zł
BADANIE ELEKTROENCEFALOGRAFICZNE Z OPISEM – EEG 75,00 zł
BADANIE „EKG” SPOCZYNKOWE 25,00 zł
EKG – BEZ OPISU 20,00 zł
BADANIE „EKG” WYSIŁKOWE 80,00 zł
SPIROMETRIA 35,00 zł
SZCZEPIENIA DLA DOROSŁYCH
SZCZEPIENIE – HAVRIX ADULT /WZW A/ 210,00 zł
SZCZEPIENIE – EUVAX B /WZW B/ 70,00 zł
SZCZEPIENIE – TWINRIX /WZW A i B/ 235,00 zł
SZCZEPIENIE – STAMARIL PASTEUR /żółta febra/ 225,00 zł
SZCZEPIENIE – TYPHIM VI /dur brzuszny/ 230,00 zł
SZCZEPIENIE – IXIARO / Japońskie Zapalenie mózgu/ 310,00 zł
SZCZEPIENIE – IMOVAX POLIO /polio/ 105,00 zł
SZCZEPIENIE – TD PUR /błonica, tężec/ 85,00 zł
SZCZEPIENIE – DULTAWAX /błonicy, tężcowi, polio/ 120,00 zł
SZCZEPIENIE – VARILRIX /ospa wietrzna/ 250,00 zł
SZCZEPIENIE – ENCEPUR /odkleszczowe zapalenie mózgu/ 145,00 zł
SZCZEPIENIE – MENVEO /meningokoki/ 250,00 zł
SZCZEPIENIE – NIMENRIX/ meningokoki/ 250,00 zł
SZCZEPIENIE – RABIPUR /przeciw wściekliźnie/ 230,00 zł
SZCZEPIENIE – /przeciw grypie/ 40,00 zł
SZCZEPIENIE – ADACEL / pominająca błonnica, tężec, krztusiec/ 120,00 zł
SZCZEPIENIE – NEIS VAC-C / meningokoki/ 150,00 zł
SZCZEPIENIE – CLODIVAC / błonnica, tężec/ 65,00 zł
SZCZEPIENIE – FSME/ przeciw odkleszczowemu zapaleniu mózgu 145,00 zł
SZCZEPIENIE – TETANA /tężec/ 50,00 zł
SZCZEPIENIE – GARDASIL 9 470,00 zł
SZCZEPIENIE – MMR / p/w Odrze/ 80,00 zł
SZCZEPIENIE – BOSTRIX / przypominająca/ błonnica, tężec, ksztusiec/ 125,00 zł
SZCZEPIENIE – DUKORAL/cholera/ 300,00 zł
SZCZEPIENIE – PNEUMO23 120,00 zł
SZCZEPIENIE – VERORAB p/w wściekliznie 175,00 zł
SZCZEPIENIE – ENGERIX B – WZW B 80,00 zł
SZCZEPIENIE – HEXACIMA 210,00 zł
SZCZEPIENIE – PRIORIX / odra, świnka, różyczka/ 110,00 zł
SZCZEPIENIA DLA DZIECI
SZCZEPIENIE – ENCEPUR K /odkleszczowe zapalenie mózgu/ 145,00 zł
SZCZEPIENIE – HAVRIX JUNIOR WZW-A 150,00 zł
SZCZEPIENIE – INFANRIX IPV+ HIB 5 w 1 170,00 zł
SZCZEPIENIE – BEXSERO/ meningokoki/ 350,00 zł
SZCZEPIENIE – INFANRNIX HEXA / tężec,błonnica/ 240,00 zł
SZCZEPIENIE = NIMENRIX / meningokoki/ 220,00 zł
SZCZEPIENIE – PREVENAR /pneumokoki/ 280,00 zł
SZCZEPIENIE – ROTARIX /rotawirusy/ 346,00 zł
SZCZEPIENIE – PENTAXIM /błonica, tężec, krztusiec/ 185,00 zł
POZOSTAŁE
BADANIE LEKARSKIE PRZED SZCZEPIENIEM 45,00 zł
WYSTAWIENIE MIĘDZYNARODOWEJ KSIĄŻECZKI SZCZEPIEŃ 12,20 zł
DUPLIKAT KSIĄŻECZKI SZCZEPIEŃ 28,45 zł
DUPLIKAT KARTY PACJENTA 8,13 zł

* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Usługi pielęgniarskie w domu pacjenta
* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”
Rodzaj usług medycznych Cena Netto
STAWIANIE BANIEK W DOMU PACJENTA ( bańki Przychodni ) 50,00 zł
WYKONYWANIE LEWATYWY 40,00 zł
ZMIANA MAŁEGO OPATRUNKU( materiał pacjenta) 30,00 zł
ZMIANA DUŻEGO OPATRUNKU, RANY OPARZENIOWE ( materiał pacjenta ) 40,00 zł
ZDJĘCIE SZWÓW 55,00 zł
ZAŁOŻENIE CEWNIKA, WYMIANA CEWNIKA ( cewnik pacjenta ) 40,00 zł + 10,00 zł
( brak cewnika )
USUNIĘCIE CEWNIKA 30,00 zł
PŁUKANIE PĘCHERZA MOCZOWEGO ( cewnik pacjenta) 35,00 zł + 10,00 zł
( brak cewnika )
ZAŁOŻENIE WENFLONU I PODŁĄCZENIE KROPLÓWKI 20,00 zł
WIZYTA PIELĘGNIARSKA ZA GODZINĘ 30,00 zł
POMIAR CIŚNIENIA 6,00 zł
POMIAR POZIOMU CUKRU 6,00 zł
POBRANIE KRWI DO BADANIA do ceny należy doliczyć koszt badań 15,00 zł

* Koszt dojazdu do pacjenta uzależniony jest od ilości km (1,50 zł = 1 km). Cena do uzgodnienia w Gabinecie Zabiegowym.
* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”
Cennik Obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 r.