Pielęgniarki pediatryczne

Skóra

Głównym zadaniem skóry jest regulacja ciepłoty ciała, dostarczanie i przewodzenie bodźców czuciowych, zabezpieczenie organizmu człowieka przed wtargnięciem czynników chorobotwórczych oraz ochrona głębokich tkanek skóry przed wysuszeniem. Składa się ona z naskórka, skóry właściwej, tkanek podskórnych i struktur dodatkowych, takich jak włosy, paznokcie, gruczoły potowe, gruczoły łojowe. Więcej

Złamania kończyn

Pod tym terminem kryje się jedno z najpopularniejszych obrażeń ciała, które wymaga interwencji lekarza i polega na częściowym lub też całkowitym przerwaniu kości (fractura ossis). Możliwe jest usystematyzowanie złamań kości zgodnie z uszkodzonymi tkankami, i tak podzielić je można na złamanie otwarte i zamknięte, czy też złamanie z przemieszczeniem ( w trakcie, którego odłamki kości ulegają przemieszczeniu) lub bez przemieszczenia. Więcej