Pediatra

Zapraszamy do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lekarzy pediatrów zatrudnionych w Przychodni Portowej – jednej z najstarszych szczecińskich placówek zdrowotnych.

Pediatria

Pediatria jest nauką o dziecku przedmiotem której jest przebieg okresu wzrostu i dojrzewania dziecka oraz zagadnienia dotyczące ochrony zdrowia, wczesnego rozpoznawania chorób oraz schorzeń i zapobiegania tym dolegliwościom w wieku dziecięcym.

Rozwój dziecka

Lekarz pediatra opiekuje się dzieckiem od momentu urodzenia do osiągnięcia przez nie wieku dojrzewania. Okres ten dzieli się na:

  • – noworodkowy (moment urodzenia – koniec pierwszego miesiąca życia)
  • – niemowlęcy (1 miesiąc życia – koniec pierwszego roku życia)
  • – wczesne dzieciństwo (pierwszy rok życia – ukończony piąty rok życia)
  • – późne dzieciństwo (szósty – dwunasty rok życia)
  • – dojrzewanie/dorastanie (trzynasty – siedemnasty rok życia).

Pediatra

Choroby wieku dziecięcego

W różnym wieku dziecka mogą pojawiać się charakterystyczne choroby i zagrożenia. Do najczęstszych dolegliwości zdrowotnych okresu niemowlęcego zalicza się zakażenia górnych dróg oddechowych. Spowodowany nieprawidłowym odżywianiem niedobór żelaza może wywołać niedokrwistość, a nietolerancja krowiego mleka może skutkować alergią.Więcej

Konsultacje z lekarzem pediatrą

Zmiany w zachowaniu dziecka, na przykład nadmierną pobudliwość lub senność należy skonsultować z lekarzem pediatrą lub psychologiem. Konsultacji z lekarzem pediatrą zawsze wymagają ostre objawy takie jak gorączka powyżej trzydzieści osiem i pół stopnia, biegunka, wymioty, kaszel czy zaburzenia świadomości. Do pediatry należy się zgłosić również gdy występuje spadek wagi dziecka przy prawidłowym odżywianiu oraz gdy występują przewlekłe problemy z przyjmowaniem pokarmów.

Współpraca lekarzy pediatrów z innymi specjalistami

Dość powszechnie zdarza się, że lekarze pediatrzy są jednocześnie lekarzami rodzinnymi. Wynika to z założeń pediatrii, zgodnie z którymi czuwanie nad prawidłowym rozwojem dziecka realizowane jest między innymi poprzez analizowanie wszelkich możliwych aspektów oraz zależności wynikających z kompleksowej opieki zdrowotnej nad dzieckiem.Więcej

Profilaktyka

Zaleca się aby wizyty u lekarza pediatry, mające na celu profilaktyczne kontrole stanu zdrowia i tak zwane okresowe bilanse rozwoju dziecka, oceniające prawidłowy rozwój psychomotoryczny młodego pacjenta odbywały się zgodnie ze wskazanym harmonogramem. Rodzice i pediatrzy powinni także przestrzegać programu szczepień ochronnych.

Pediatria społeczna

Do zadań pediatrii klinicznej należy opis chorób oraz ich patogenezy, symptomatologia i leczenie. Wpływ środowiska i społeczeństwa na dziecko i jego rolę w tych obszarach oraz wszystkie związane z tym zagadnienia należą do problemów, którymi zajmuje się pediatria społeczna.Więcej

Edukacja zdrowotna w zakresie pediatrii

Ze względu na to, że pierwsze lata życia dziecka mają kluczowy wpływ na prawidłową postawę i sylwetkę bardzo ważne jest wyrabianie zdrowych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat oraz zachęcanie dzieci do jak największej ilości ruchu, a także nauczenie ich odpowiednich zasad higieny. Więcej

Leczenie dzieci bez zgody ich opiekunów prawnych

U osób poniżej szesnastego roku życia zgodę na leczenie musi wyrazić opiekun prawny pacjenta. Leczenie osób między szesnastym a osiemnastym rokiem życia może odbyć się za zgodą opiekuna prawnego i pacjenta. Pewne sytuacje pozwalają na odstąpienie od tych reguł. Więcej

Wizyta u lekarza pediatry

Rozwój fizyczny i psychiczny dziecka są ze sobą mocno związane. Dlatego powstał termin rozwój psychoruchowy dziecka. Rodzice, a także inne osoby dorosłe, które mają styczność z dzieckiem bezpośrednio wpływają na jego rozwój. Więcej

Rola pielęgniarki podczas leczenia pediatrycznego

Współczesna medycyna, określa nad wyraz wysokiej jakości wymogi , osobom parającym się zawodem pielęgniarki/pielęgniarza. Ludzie ci mają obowiązek dysponowania obszernym przygotowaniem teoretycznym obejmującym nauki biologiczne, medyczne, pielęgniarskie, farmakologiczne, psychologiczne oraz nauki społeczne, a także posiadać wyuczone praktyczne realizowanie wielu procedur terapeutycznych, zabiegowych a także pielęgniarskich, jak też orientować się w zasadach zgodnych z normą.Więcej

Badanie podmiotowe dziecka wykonywane przez pediatrę

Badanie podmiotowe polega na pozyskaniu od rodzica/opiekuna, jak również, jeśli jest to możliwe wprost od dziecka danych, obejmujących przypadłości, które w chwili obecnej niepokoją, jak również informacji o dolegliwościach, które chory ma już za sobą, oraz tych długotrwałych, o sytuację higieniczno–bytową, sposób odżywiania, jak również chorób pojawiających się w najbliższej rodzinie.Więcej

Badanie przedmiotowe wykonywane przez pediatrę

Po badaniu podmiotowym, lekarz pediatra rozpoczyna badanie przedmiotowe małego pacjenta, które oparte jest głównie na wywiadzie zebranym przez pediatrę. Najważniejszymi procedurami, na których bazuje lekarz są (w kolejności ich wykonywania): oglądanie, dotykanie, opukiwanie i osłuchiwanie.Więcej