Lekarz rodzinny

Serdecznie zapraszamy na konsultacje lekarskie do gabinetów lekarzy rodzinnych przyjmujących pacjentów w Przychodni Portowej. Szczególowe informacje na temat godzin przyjęć znajsują się na stronie przychodniaportowa.pl/poradnie/lekarze-rodzinni

Lekarz rodzinny w systemie opieki zdrowotnej

Rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia, oraz doświadczenia zebrane w państwach Unii Europejskiej, Kanadzie, Australii i Stanach Zjednoczonych świadczą, że podstawą sprawnego systemu ochrony zdrowia jest instytucja lekarza rodzinnego.Więcej

Rola lekarza rodzinnego

Zawód lekarza jest szczególny ze względu na dużą przydatność społeczną, percepcji tego zawodu jako powołania, bardzo długiej tradycji jego wykonywania oraz dużego potencjału intelektualnego wykonujących go ludzi. Profesja lekarza należy również do zawodów o wysokim stopniu zaufania społecznego.Więcej

Wspieranie rodziny przez lekarza

Rodzina potrzebuje wspracia lekarza przede wszystkim w przypadku choroby – przewlekłej i trudnej do leczenia. Pomoc lekarska jest jednak potrzebna również w przypadku gdy rodzina nie radzi sobie z emocjami towarzyszącymi chorobie. Tego typu pomoc opiera się na kontakcie z rodziną, którego podstawą jest odpowiednio prowadzona przez lekarza rozmowa. Dotyczy ona zarówno problemów zdrowotnych, jak również sytuacji emocjonalnej. Celem lekarza rodzinnego jest uzyskanie w trakcie rozmowy dodatkowych informacji, przekazanie informacji, wsparcie rodziny w opiece nad chorym, nakłonienie rodziny do zasto\sowania niezbędnych zmian w sposobie funkcjonowania oraz ustalenie określonych metod działania.Więcej

Pielęgniarka rodzinna w zespole POZ

Polski system podstawowej opieki zdrowotnej oparty jest wprawdzie przede wszystkim na lekarzach rodzinnych, jednak bardzo ważną rolę odgrywają w nim pielęgniarki rodzinne/środowiskowe. Pielęgniarka rodzinna/środowiskowa funkcjonująca w ramach podstawowej opieki zdrowotnej spełnia zadania pielęgniarskie poprzez całościowe, holistyczne i profesjonalne zajmowanie się osobami, rodzinami oraz społecznościami w wyznaczonej przestrzeni. Oieką objęci są zdrowi i chorzy obojga płci i w każdym wieku, poza noworodkami i niemowlętami do drugiego miesiąca życia. Nadrzędnym celem pracy pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej jest polepszenie stanu zdrowia podopiecznych.Więcej

Organizacja pracy lekarza rodzinnego

Lekarz rodzinny lub placówka świadcząca usługi z dziedziny podstawowej opieki zdrowotnej są zobowiązane do organizacji pracy zapewniającej możliwość skorzystania przez pacjentów z ich usług w dni robocze przez co najmniej sześć godzin dziennie. Chorym należy umożliwić również zamówienie wizyty domowej. Więcej