Nasi Pracownicy

                               

                                          Prezes Zarządu                                 

Karol Wasilewski

Zastępca  Dyrektora  ds. eksploatacyjno-administracyjnych

Paweł Kaczmarek

                            Główna Księgowa                              

  Barbara Grela      

Zastępca  Dyrektora ds. Organizacyjno–Rozliczeniowych

Sebastian Garda

            

Kadry

Bogusława Adamczyk

Pielęgniarka Koordynująca

Izabela Zęgota

Kierownik Rejestracji

Anna Smolik