Nasi Pracownicy

                               

                               Prezes Zarządu                                 

Karol Wasilewski

Zastępca  Dyrektora  ds. eksploatacyjno – administracyjnych

Paweł Kaczmarek

Zastępca  Dyrektora ds. Organizacyjno – Rozliczeniowych

Sebastian Garda

                            Główna Księgowa                              

                Barbara Grela                  

Kadry

Bogusława Adamczyk

Pielęgniarka Koordynująca

Izabela Zęgota

Kierownik Rejestracji

Anna Smolik