Dla pracowników

 

Podjąłeś nową pracę? Lub dostałeś skierowanie na badania profilaktyczne od pracodawcy? Przyjdź do Przychodni Portowej i zarejestruj się w Rejestracji Medycyny Pracy, która została stworzona specjalnie dla Ciebie. Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń: 91-44-12-130 a na pewno Ci pomożemy.

Badania w zakresie Medycyny Pracy, wykonuje się na podstawie skierowania wydanego przez Pracodawcę. Ważne jest to, aby był to oryginał. 

Prawidłowo wypełnione skierowanie musi:

  • być czytelne i dokładne,
  • zawierać rodzaj badania, na które kierowany jest pracownik
  • zawierać czynniki środowiska pracy, które są szkodliwe na zajmowanym stanowisku przez pracownika,
  • zawierać imię, nazwisko i pesel osoby, która kierowana jest na badania profilaktyczne,
  • zawierać niezbędne dane firmy i informacje o stanowisku pracy osoby, którą kieruje się na badania,
  • zawierać stanowisko pracy,
  • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu),
  • być wypełnione w języku polskim,

Skierowanie jest ważne 1 miesiąc od daty wystawienia!