Badanie kierowców

Przychodnia Portowa zapewnia kompleksową opiekę medyczną dla wszystkich kierowców (kategorie: A, B, C, D, C+E, D+E, dawne świadectwo kwalifikacji). W trakcie jednej wizyty przeprowadzane są wszystkie niezbędne badania, pozwalające na wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia wszelkich pojazdów samochodowych, zarówno dla osób prywatnych jak i pracujących zawodowo jako kierowcy. Zaliczane są do nich badania psychotechniczne, badanie lekarza orzekającego kierowców, badania okulistyczne, badania neurologiczne, badania laryngologiczne i badania laboratoryjne. Badania kierowców prowadzą lekarze posiadający uprawnienia do badań kierowców, wydane przez wojewodę zachodniopomorskiego.

Badanie kierowców

Zakres badań dla kierowców

Badania na prawo jazdy – orzeczenie dla wydziału komunikacji

Badanie kierowców – kategoria A

Zakres wykonywanych badań

 • – lekarz posiadający uprawnienia do badania kierowców
 • – konsultacja okulistyczna
 • – pole widzenia
 • – mierzenie stężenia cukru we krwi
 • – badania dodatkowe w zależności od wskazań

Badanie kierowców – kategoria B

Zakres wykonywanych badań

 • – specjalista posiadający uprawnienia do badania kierowców
 • – w przypadku osłabionego wzroku stwierdzonego na podstawie badania ogólnego konsultacja okulistyczna
 • – mierzenie stężenia cukru we krwi
 • – dodatkowe, zależne od wskazań

Badania kierowców

Badania wstępne osób ubiegających się o stanowisko kierowcy – kategorie: C, D, C+E, D+E

Zakres wykonywanych badań

 • – lekarz posiadający uprawnienia do badania kierowców
 • – konsultacja okulistyczna
 • – konsultacja neurologiczna
 • – konsultacja laryngologiczna
 • – perymetria (pole widzenia)
 • – nyktometria, ocena widzenia zmierzchowego, reakcji na olśnienie, widzenia barwy czerwonej
 • – badanie słuchu (audiometryczne)
 • – określenie stężenia cukru we krwi
 • – dodatkowe, zależne od wskazań

Badania profilaktyczne, wstępne i okresowe do pracy

Kierowcy zawodowi – badani zgodnie z ustawą o transporcie drogowym

Zakres wykonywanych badań

 • – lekarz posiadający uprawnienia do badań kierowców
 • – konsultacja okulistyczna
 • – konsultacja neurologiczna
 • – konsultacja laryngologiczna
 • – perymetria (pole widzenia)
 • – nyktometria, ocena widzenia zmierzchowego, reakcji na olśnienie, widzenia barwy czerwonej
 • – badanie słuchu (audiometryczne)
 • – określenie stężenia cukru we krwi
 • – psychotechnika
 • – w zależności od potrzeb dodatkowe

Badanie Szczecin

Kierowcy nie podlegający ustawie o transporcie drogowym (traktorzysta, kierowca samochodu osobowego poniżej 3,5 tony, itp.)

Badanie wstępne

 • – lekarz medycyny pracy
 • – konsultacja okulistyczna
 • – konsultacja neurologiczna
 • – określenie stężenia cukru we krwi
 • – psychotechnika
 • – dodatkowe, zależne od wskazań

Badanie okresowe

 • – lekarz medycyny pracy
 • – konsultacja okulistyczna
 • – nyktometria
 • – określenie stężenia cukru we krwi
 • – dodatkowe, zależne od wskazań

Przygotowanie do badania dla kierowców

Przed wizytą, kierowców prosimy o przygotowanie prawa jazdy a osoby rozpoczynające kurs na prawo jazdy dowodu osobistego lub innego dokumentu zawierającego numer PESEL. Kierowców wyższych kategorii (C, D, E) prosimy o zabranie ze sobą – do wglądu – ważnego badania psychotechnicznego. W przypadku jego braku wykonamy je na miejscu. Kierowcy przystępujący do badań powinni być na czczo.

Badania Szczecin