DIAGNOSTYKA PŁATNA

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, wprowadziliśmy do oferty testy diagnostyczne wykrywające koronawirusa SARS-CoV-2.

DIAGNOSTYKA COVID-19

W diagnostyce stosowanej w przebiegu choroby COVID-19 oferujemy:

– badanie molekularne metodą Real Time–PCR (wymaz z nosogardła): test wykrywa obecność genu SARS-CoV-2 w organizmie, a tym samym pokazuje, czy pacjent w danym momencie jest zakażony i choruje.

Materiał do badania pobierany jest z dróg oddechowych.

Największą czułość tego typu badania uzyskuje się pomiędzy 7-14 dniem od kontaktu z wirusem, co pokrywa się z czasem pierwszych objawów.

Czas oczekiwania na wynik: do 2 dni roboczych

Cena: 413,00 zł

badanie antygenowe: badanie wykonywane jest szybkim testem immunochromatograficznym

Materiał do badań pobierany jest z dróg oddechowych – nosogardzieli

Test antygenowy znajduje zastosowanie we wczesnej fazie infekcji. Jego czułość jest najwyższa w okresie intensywnego namnażania wirusa w nosogardzieli, czyli na 1-3 dni przed wystąpieniem objawów chorobowych i w trakcie objawów do 5-7 dni od ich pojawienia.

Czas oczekiwania na wynik: do 2 dni roboczych

Cena: 149,00 zł

– badanie serologiczne oznaczające poziom przeciwciał anty SARS-CoV-2 metodą Elisa: test wykrywa przeciwciała jakie organizm wytworzył po kontakcie z wirusem.

  • Przeciwciała IgM mogą zostać wykryte po upływie 7-10 dni od wystąpienia objawów choroby. Są to przeciwciała „wczesnej fazy” infekcji, ich obecność może świadczyć o aktywnym zakażeniu.
  • Przeciwciała IgG mogą zostać wykryte po upływie 11-14 dni od wystąpienia objawów choroby. Są to przeciwciała „później fazy” infekcji, ich obecność wskazuje na rozwinięcie odpowiedzi immunologicznej i świadczy o przebytym kontakcie z wirusem.

Materiał do badania pobierany jest z krwi.

Czas oczekiwania na wynik: do 3 dni roboczych

Cena:

Przeciwciała anty SARS-CoV-2 IgM metodą Elisa: 95,00 zł

Przeciwciała anty SARS-CoV-2 IgG metodą Elisa: 95,00 zł

Przeciwciała anty SARS-CoV-2 IgM/IgG metodą Elisa: 180,00 zł – produkt rekomendowany

– badanie immunochromatograficzne przeciwciał SARS-CoV-2 IgM/IgG: szybki test kasetkowy dający informację o obecności lub braku obecności przeciwciał, nie informuje jednak o ich ilości.

Badanie na charakter przesiewowy i każdy wynik dodatni w klasie IgM powinien być potwierdzony innym testem laboratoryjnym (ELISA, RT-PCR).

Materiał do badania pobierany jest z krwi włośniczkowej lub surowicy.

Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień

Cena: 60,00 zł

 

Badania wykonujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 12:00

WAŻNE: do badania nie trzeba być na czczo.

Masz pytania dotyczące COVID-19 ? Skontaktuj się z nami:

Klient indywidualny: 91 44 12 160

Firmy: e-mail: marketing@przychodniaportowa.pl  tel. 91 44 12 130

Więcej informacji na temat diagnostyki wykrywającej koronawirusa: KORONAWIRUS COVID-19