Pozostałe usługi/badania

Radiologia

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Rodzaj usług medycznych Cena
BADANIE RTG WRAZ Z OPISEM 29,00 zł
BADANIE RTG WRAZ Z OPISEM ( 2 LUB 3 EKSPOZYCJE) 55,00 zł
BADANIE DENSYTOMETRYCZNE  WRAZ Z OPISEM 40,00 zł
BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE WRAZ Z OPISEM (USG) 70,00 zł
USG DOPPLER 97,00 zł
BIOPSJA TARCZYCY 100,00 zł
BIOPSJE INNE 100,00 zł
PODSTAWOWE BADANIE HISTOPATOLOGICZNE HE TKANKI LUB NARZĄDU 50,00 zł
BADANIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE( ZA WYJĄTKIEM HER2) 80,00 zł
OCENA BIOPSJI ZŁUSZCZENIOWEJ SZYJKI MACICY(ROZPOZNANIE WG. BETHESDA, PAPANICOLAOU) 20,00 zł
ODPIS WYNIKU 4,80 zł
OPIS ZDJĘCIA WYKONANEGO POZA ZAKŁADEM 18,00 zł
WYDRUK ZDJĘCIA CYFROWEGO 24X30 9,60 zł
Kardiologia

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Rodzaj usług medycznych Cena
KONSULTACJA KARDIOLOGICZNA 95,00 zł
USG SERCA/ECHO SERCA 80,00 zł
BADANIE EKG SPOCZYNKOWE 25,00 zł
EKG – BEZ OPISU 20,00 zł
EKG – BADANIE WYSIŁKOWE 80,00 zł
BADANIE HOLTEROWSKIE SERCOWE 70,00 zł
BADANIE HOLTEROWSKIE CIŚNIENIOWE 70,00 zł

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Chirurgia

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Rodzaj usług medycznych Cena
KONSULTACJA SPECJALISTY 88,00 zł
ZAMKNIĘCIE POJEDYŃCZEGO NACZYNIA KRWIONOŚNEGO METODĄ ELEKTROKOAGULACJI 50,00 zł
MAŁY ZABIEG CHIRURGICZNY 50,00 zł
ZMIANA OPATRUNKU 20,00 zł
ZAŁOŻENIE OPATRUNKU ELASTYCZNEGO UNIERUCHAMIAJĄCEGO 50,00 zł
ZAŁOŻENIE OPATRUNKU NA POWIERZCHNIĘ OPARZONĄ DUŻĄ 50,00 zł
OPRACOWANIE CHIRURGICZNE RANY PRZEZ ZSZYCIE DO 5 CM 70,00 zł
OPRACOWANIE CHIRURGICZNE RANY PRZEZ ZSZYCIE OD 5 CM DO 10 CM 100 zł -120zł
OPRACOWANIE CHIRURGICZNE RANY PRZEZ ZSZYCIE POWYŻEJ 10 CM 150 zł -170 zł
NACIĘCIE ZASTRZAŁU, ROPOWICY GŁĘBOKO POŁOŻONEJ Z DRENAŻEM 70-100 zł
NACIĘCIE I DRENAŻ ROPNIA POWIERZCHNIOWO 50,00 zł
WYCIĘCIE TŁUSZCZAKALUB KALTEKI MAZIOWEJ 250,00 zł
WYCIĘCIE TORBIELI, KASZAKA 150,00 zł
WYCIĘCIE TORBIELI, KASZAKA, TŁUSZCZAKA NA TWARZY  200 zł – 250 zł
USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO POŁOŻONEGO POWIERZCHOWNIE 50,00 zł
USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO POŁOŻONEGO GŁĘBOKO 100,00 zł
ZDJĘCIE PAZNOKCIA 50,00 – 70,00 zł
KLINOWE WYCIĘCIE PAZNOKCIA WRASTAJĄCEGO Z MODELOWANIEM OPUSZKI PALCA 200,00 zł
NASTAWIENIE ZŁAMANIA KOŚCI PALCÓW 100,00 zł
NASTAWIENIE ZŁAMANIA KOŚCI KRÓTKICH PRZEDRAMIENIA I ŚRÓDRĘCZA 150,00 zł
ZAŁOŻENIE UNIERUCHOMIENIA ” DELTA CAST” – OPASKA PACJENTA 100,00 zł
ZAŁOŻENIE GIPSU KRÓTKIEGO DO TRZECH OPASEK 70,00 zł
ZAŁOŻENIE TUTORU GIPSOWEGO 100,00 zł
ZAŁOŻENIE GIPSU MARSZOWEGO KRÓTKIEGO 150,00 zł
ZAŁOŻENIE GIPSU DŁUGIEGO 200,00 zł
ZAŁOŻENIE GIPSU  UDOWEGO MARSZOWEGO 300,00 zł
ZDJĘCIE OPATRUNKU GIPSOWEGO ŚREDNIEGO 50,00 zł
ZDJĘCIE OPATRUNKU GIPSOWEGO DŁUGIEGO 50,00 zł
PODKŁUCIE NACZYNIAKA KRWAWIĄCEGO 70,00 zł
USUNIĘCIE ZNAMIONA BARWNIKOWEGO MAŁEGO 200 zł -220 zł
USUNIĘCIE ZNAMIONA BARWNIKOWEGO DO 10 CM 300,00 zł
USUNIĘCIE ZNAMIONA BARWNIKOWEGO POWYŻEJ 10 CM 400 zł -440 zł
PODWIĄZANIE PERFORATORA ŻYLNEGO 200,00 zł
ZDJĘCIE SZWÓW 35,00 zł

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Ginekologia

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Rodzaj usług medycznych Cena
PORADA LEKARSKA – KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA 88,00 zł
BADANIE CYTOLOGICZNE GINEKOLOGICZNE 29,00 zł

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Okulistyka

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Rodzaj usług medycznych Cena 
BADANIE OKULISTYCZNE WRAZ Z BADANIAMI DODATKOWYMI ZLECONYMI PRZEZ LEKARZA
( np : badanie dna oka, dobór szkieł, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, autorefraktometr, gonioskopie, kontynuacja leków – recepta )
95,00 zł
OCT jednego oka 85,00 zł
OCT obu oczu 155,00 zł
Pachymetria jednego oka 35,00 zł
Pachymatria obu oczu 60,00 zł
BADANIE POLA WIDZENIA (perymetria kinetyczna) 25,00 zł
BADANIE POLA WIDZENIA KOMPUTEROWE (perymetria statyczna) 45,00 zł
INIEKCJA PODSPOJÓWKOWA 50,00 zł
USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO ZE SPOJÓWKI 40,00 zł
USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO Z ROGÓWKI 60,00 zł
PŁUKANIE KANALIKÓW ŁZOWYCH 60,00 zł
MECHANICZNA EPILACJA RZĘS 20,00 zł
USUWANIE SZWÓW SPOJÓWKOWYCH 25,00 zł
GONIOSKOPIA 20,00 zł
TEST SCHIRMERA 20,00 zł
CZYNNOŚCI DODATKOWE 9,76 zł

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Audiologia

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Rodzaj usług medycznych Cena
KONSULTACJA AUDIOLOGICZNA 88,00 zł
Laryngologia

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Rodzaj usług medycznych Cena
PORADA LEKARSKA – KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA( w tym badanie uszu, nosa, krtani, gardła oraz drobne zabiegi wg. wskazań lekarza m.in. płukanie ucha, usunięcie ciała obcego, opatrunek uszu, itp.) 88,00 zł
NAKŁUCIE BŁONY BĘBENKOWEJ 50,00 zł
TAMPONADA KRWOTOKU Z NOSA 20,00 zł
NACIĘCIE ROPNIA UCHA ZEWNĘTRZNEGO 20,00 zł
NASTAWIENIE ZŁAMANYCH KOŚCI NOSA 50,00 zł
BADANIE BŁĘDNIKA TESTEM CIEPLN. 30,00 zł
BADANIE AUDIOMETRYCZNE 20,00 zł
BADANIE TYMPANOGRAFICZNE 20,00 zł
BADANIE TYMPANOGRAFICZNE Z ODRUCHEM STRZEMIĄCZKOWYM 30,00 zł
PRÓBA POLITZERA 20,00 zł
OTOEMISJA 30,00 zł
AUDIOMETRIA+POMIARY NADPROGOWE 50,00 zł

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Urologia

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Rodzaj usług medycznych Cena 
PORADA LEKARSKA – BADANIE PROSTATY ZESTAW BADAŃ. DRE/ WIZ 95,00 zł
CEWNIKOWANIE PĘCHERZA MOCZOWEGO JEDNORAZOWE 60,00 zł
CEWNIKOWANIE PĘCHERZA MOCZOWEGO Z POZOSTAWIENIEM CEWNIKA NA STAŁE 60,00 zł
PŁUKANIE PĘCHERZA MOCZOWEGO 100,00 zł
BLOKADA POWRÓZKA NASIENNEGO 80,00 zł
PUNKCJA JĄDRA PRZY WODNIAKU 100,00 zł
DYLATACJA CEWKI MOCZOWEJ 120,00 zł
URF 30,00 zł
KOMPLEKSOWA URODYNAMIKA 400,00 zł

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Psychologia / Psychiatria

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Rodzaj usług medycznych Cena 
Badania psychologiczne motorniczego, kierowcy 150,00 zł
badania psychologiczne kandydata na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. Dz. U. Poz. 937 § 13)

150,00 zł
Badanie psychologiczne kierowcy po wypadku drogowym

( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. Dz. U. Poz. 937 § 13)

150,00 zł
Badanie psychologiczne osoby kierującej pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu środka działającego podobnie do alkoholu 150,00 zł

Pozostałe badania psychologiczne

Operatorzy ciężkich maszyn budowlanych i drogowych 90,00 zł
Obsługa dźwigów 90,00 zł
Kierowcy wózków jezdniowych 90,00 zł

 Inne

Odpis orzeczenia psychiatrycznego 10,00 zł
Konsultacja psychiatryczna  (dorośli 30 min.) 100,00 zł
Badanie uzupełniające do poz.1 i poz.7 60,00 zł
 BADANIA NA BROŃ ZGODNIE Z USTAWĄ O BRONI I AMUNICJI
Badanie psychologiczne bez wydania orzeczenia lekarskiego 180,00 zł
BADANIA DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ 
Badanie psychologiczne bez wydania orzeczenia lekarskiego 130,00 zł

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Neurologia

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Rodzaj usług medycznych Cena 
Konsultacja neurologiczna 88,00 zł

* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Ortopedia

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Rodzaj usług medycznych Cena 
Konsultacja ortopedyczna 95,00 zł

 * Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Gastrologia

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Dermatologia

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Rodzaj usług medycznych Cena 
KONSULTACJA DERMATOLOGICZNA 88,00 zł

 * Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Diabetologia

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Rodzaj usług medycznych Cena 
KONSULTACJA DIABETOLOGICZNA 88,00 zł

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Fizykoterapia

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Rodzaj usług medycznych Cena 
FALE UDERZENIOWE 45,00 zł
DIADYNAMIK 9,00 zł
GALWANIZACJA 9,00 zł
ELEKTROSTYMULACJA 12,00 zł
JONOFOREZA 10,00 zł
JONOFOREZA OCZNA 12,00 zł
JONOFOREZA KRTANI 12,00 zł
JONOFOREZA ZATOK 12,00 zł
INTERDYN , PRĄDY TENSA , KOTZ 9,00 zł
TERAPULS 10,00 zł
NAŚWIETLENIE LAMPĄ INFRA – SOLLUX 9,00 zł
KRIOPOL 1-OKOLICA 12,00 zł
ALPHATRON (MAGNETOTERAPIA) 12,00 zł
LASER 1-OKOLICA 12,00 zł
MASAŻ WIROWY KOŃCZYN DOLNYCH (STOPY) 12,00 zł
MASAŻ WIROWY KOŃCZYN GÓRNYCH 10,00 zł
MASAŻ WIROWY KOLANA 14,00 zł
MASAŻ WIROWY BIODRA 17,00 zł
MASAŻ WIROWY L-S 17,00 zł
BICZE WODNE 17,00 zł
MASAŻ SUCHY  15 MIN 20,00 zł
TERAPIA MANUALNA (60 minut) – prowadzi magister rehabilitacji 60,00 zł
MASAŻ POPRZECZNY ( 15 MINUT) 30,00 zł
MASAŻ GŁĘBOKI ( 30 MINUT) 50,00 zł
ĆWICZENIA BLOCZKOWE 30 min 10,00 zł
WYCIĄG KRĘGOSŁUPA SZYJN. (PĘTLA GLISSONA)   15 min 15,00 zł
WYCIĄG KRĘGOSŁUPA SZYJN. (PĘTLA GLISSONA)  + ćwiczenia 20,00 zł
ĆWICZENIA NA PRZYRZĄDACH – 30 MINUT 10,00 zł
ĆWICZENIA W ODCIĄŻENIU – 30 MINUT 20,00 zł
INSTRUKTAŻ ĆWICZEŃ (JEDNORAZOWO) 40,00 zł
INSTRUKTAŻ ĆWICZEŃ (KOLEJNE) 30,00 zł
ĆWICZENIA INDYWIDUALNE Z PACJENTEM 40 min 60,00 zł
ULTRADŹWIĘKI 1-OKOLICA 12,00 zł
KINESIOLOGY TAPING (JEDNORAZOWO) 20,00 zł

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

PROMOCJA!!!
Wykupując zestaw 10 dowolnych zabiegów (ćwiczeń)
płacisz tylko za 9
Oferta Specjalna!!!
Zajęcia „Zdrowy kręgosłup”
– jednorazowo – 20,00 zł
– 4 zajęcia + 1 gratis – 79,00 zł
– 8 zajęć + 1 gratis – 125,00 zł

GIMNASTYKA DLA SENIORA – Regularna gimnastyka poprawia ogólną sprawność i wydolność organizmu, wzmacnia i rozciąga mięśnie. Podczas zajęć wykonywane są różnorodne ćwiczenia mające na celu poprawę ruchomości stawów oraz wzmocnienie mięśni kręgosłupa.

Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach w miłej i przyjaznej atmosferze.

Informację III piętro, pokój 328

Koszt 1-ego zajęcia : 8 zł

 Pacjenci zdeklarowani, korzystający z ćwiczeń na sali gimnastycznej i masażu suchego są uprawnieni do 20% zniżki.

Fizykoterapia - KARNETY

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Rodzaj usług medycznych Cena netto karnetu nr 1 dla PACJENTÓW ZDEKLAROWANYCH Cena karnetu nr 2 dla PACJENTÓW NIEZDEKLAROWANYCH
DIADYNAMIK 106,00 zł 119,00 zł
GALWANIZACJA 106,00 zł 119,00 zł
ELEKTROSTYMULACJA 106,00 zł 119,00 zł
JONOFOREZA 106,00 zł 119,00 zł
JONOFOREZA OCZNA 106,00 zł 119,00 zł
JONOFOREZA KRTANI 106,00 zł 119,00 zł
JONOFOREZA ZATOK 106,00 zł 119,00 zł
INTERDYN , PRĄDY TENSA , KOTZ 106,00 zł 119,00 zł
TERAPULS 106,00 zł 119,00 zł
KRIOPOL 1-OKOLICA 106,00 zł 119,00 zł
ALPHATRON (MAGNETOTERAPIA) 106,00 zł 119,00 zł
LASER 1-OKOLICA 106,00 zł 119,00 zł
ULTRADŹWIĘKI 1 – OKOLICA 106,00 zł 119,00 zł
MASAŻ WIROWY KOŃCZYN DOLNYCH (STOPY) 112,00 zł 126,00 zł
MASAŻ WIROWY KOŃCZYN GÓRNYCH 96,00 zł 108,00 zł
MASAŻ WIROWY – KOLANA 150,00 zł 170,00 zł
MASAŻ WIROWY – BIODRA 150,00 zł 170,00 zł
MASAŻ WIROWY  L-S 150,00 zł 170,00 zł
BICZE WODNE 150,00 zł 170,00 zł

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Badania pozostałe

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Rodzaj usług medycznych Cena Netto
PORADA INTERNISTYCZNA – LEKARZ POZ 60,00 zł
MEDYCYNA PODRÓŻY KOLEJNA  WIZYTA LEKARSKA ( następna dawka szczepionki ) 45,00 zł
SPORZĄDZENIE WNIOSKU SANATORYJNEGO 10,00 zł
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA PRZEZ LEKARZA POZ – pacjenci zadeklarowani

(wszystkie potrzebne ewentualne badania – płatne osobno)

30,00 zł
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA PRZEZ LEKARZA POZ – pacjenci niezadeklarowani

(wszystkie potrzebne ewentualne badania – płatne osobno)

60,00 zł
SPORZĄDZENIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA 35,00 zł
POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO    5,00 zł
ZASTRZYK DOMIĘŚNIOWY I PODSKÓRNY 12,00 zł
ZASTRZYK DOŻYLNY 16,00 zł
GLUKOZA WE KRWI Z PALCA 5,00 zł
WYDANIE ORZECZENIA – DUPLIKAT 10,00 zł
USŁUGA SZCZEPIENIA (pacjent posiadający własną szczepionkę) 12,00 zł
BADANIE ELEKTROENCEFALOGRAFICZNE Z OPISEM – EEG 75,00 zł
BADANIE „EKG” SPOCZYNKOWE 25,00 zł
EKG – BEZ OPISU 20,00 zł
BADANIE „EKG” WYSIŁKOWE 80,00 zł
SPIROMETRIA 35,00 zł
SZCZEPIENIA DLA DOROSŁYCH
SZCZEPIENIE – HAVRIX ADULT /WZW A/ 210,00 zł
SZCZEPIENIE –  EUVAX B /WZW B/ 70,00 zł
SZCZEPIENIE –  TWINRIX /WZW A i B/ 235,00 zł
SZCZEPIENIE –  STAMARIL PASTEUR /żółta febra/ 225,00 zł
SZCZEPIENIE – TYPHIM VI /dur brzuszny/ 230,00 zł
SZCZEPIENIE –  IXIARO / Japońskie Zapalenie mózgu/ 310,00 zł
SZCZEPIENIE – IMOVAX POLIO /polio/ 105,00 zł
SZCZEPIENIE – TD PUR /błonica, tężec/ 85,00 zł
SZCZEPIENIE – DULTAWAX /błonicy, tężcowi, polio/ 120,00 zł
SZCZEPIENIE – VARILRIX  /ospa wietrzna/ 250,00 zł
SZCZEPIENIE – ENCEPUR  /odkleszczowe zapalenie mózgu/ 145,00 zł
SZCZEPIENIE – MENVEO /meningokoki/ 250,00 zł
SZCZEPIENIE – NIMENRIX/ meningokoki/ 250,00 zł
SZCZEPIENIE – RABIPUR  /przeciw wściekliźnie/ 230,00 zł
SZCZEPIENIE –   /przeciw grypie/ 40,00 zł
SZCZEPIENIE – ADACEL / pominająca błonnica, tężec, krztusiec/ 120,00 zł
SZCZEPIENIE – NEIS VAC-C / meningokoki/ 150,00 zł
SZCZEPIENIE – CLODIVAC / błonnica, tężec/ 65,00 zł
SZCZEPIENIE – FSME/ przeciw odkleszczowemu zapaleniu mózgu 145,00 zł
SZCZEPIENIE – TETANA /tężec/ 50,00 zł
SZCZEPIENIE – GARDASIL 9 470,00 zł
SZCZEPIENIE – MMR / p/w Odrze/  80,00 zł
SZCZEPIENIE – BOSTRIX / przypominająca/ błonnica, tężec, ksztusiec/ 125,00 zł
SZCZEPIENIE – DUKORAL/cholera/ 300,00 zł
SZCZEPIENIE – PNEUMO23 120,00 zł
SZCZEPIENIE – VERORAB p/w wściekliznie 175,00 zł
SZCZEPIENIE – ENGERIX B – WZW B 80,00 zł
SZCZEPIENIE – HEXACIMA 210,00 zł
SZCZEPIENIE – PRIORIX / odra, świnka, różyczka/ 110,00 zł
SZCZEPIENIA DLA DZIECI
SZCZEPIENIE – ENCEPUR K /odkleszczowe zapalenie mózgu/ 145,00 zł
SZCZEPIENIE – HAVRIX JUNIOR WZW-A 150,00 zł
SZCZEPIENIE – INFANRIX IPV+ HIB 5 w 1 170,00 zł
SZCZEPIENIE – BEXSERO/ meningokoki/ 350,00  zł
SZCZEPIENIE – INFANRNIX HEXA / tężec,błonnica/ 240,00 zł
SZCZEPIENIE = NIMENRIX / meningokoki/ 220,00 zł
SZCZEPIENIE – PREVENAR /pneumokoki/ 280,00 zł
SZCZEPIENIE – ROTARIX /rotawirusy/ 346,00 zł
SZCZEPIENIE – PENTAXIM /błonica, tężec, krztusiec/ 185,00 zł
POZOSTAŁE
BADANIE LEKARSKIE PRZED SZCZEPIENIEM 45,00 zł
WYSTAWIENIE MIĘDZYNARODOWEJ KSIĄŻECZKI SZCZEPIEŃ 12,20 zł
DUPLIKAT KSIĄŻECZKI SZCZEPIEŃ 28,45 zł
DUPLIKAT KARTY PACJENTA 8,13 zł

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Usługi pielęgniarskie w domu pacjenta

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Rodzaj usług medycznych Cena Netto
STAWIANIE BANIEK W DOMU PACJENTA ( bańki Przychodni ) 50,00 zł
WYKONYWANIE LEWATYWY 40,00 zł
ZMIANA MAŁEGO OPATRUNKU( materiał pacjenta) 30,00 zł
ZMIANA DUŻEGO OPATRUNKU, RANY OPARZENIOWE ( materiał pacjenta ) 40,00 zł
ZDJĘCIE SZWÓW 55,00 zł
ZAŁOŻENIE CEWNIKA, WYMIANA CEWNIKA ( cewnik pacjenta ) 40,00 zł + 10,00 zł

( brak cewnika )

USUNIĘCIE CEWNIKA 30,00 zł
PŁUKANIE PĘCHERZA MOCZOWEGO ( cewnik pacjenta) 35,00 zł + 10,00 zł

( brak cewnika )

ZAŁOŻENIE WENFLONU I PODŁĄCZENIE KROPLÓWKI 20,00 zł
WIZYTA PIELĘGNIARSKA ZA GODZINĘ 30,00 zł
POMIAR CIŚNIENIA 6,00 zł
POMIAR POZIOMU CUKRU 6,00 zł
POBRANIE KRWI DO BADANIA do ceny należy doliczyć koszt badań   15,00 zł

* Koszt dojazdu do pacjenta uzależniony jest od ilości km (1,50 zł = 1 km). Cena do uzgodnienia w Gabinecie Zabiegowym.

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

20% Rabatu :

Dla pacjentów zadeklarowanych do lekarzy rodzinnych w Przychodni Portowej sp. z o.o.

Na zabiegi fizykoterapii

Rabat obejmuje również nowo zadeklarowanych pacjentów.