Pozostałe usługi/badania

Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna
* Badania polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.

Cena od 01.02.2023 r.

Rodzaj usług medycznych Cena
Konsultacja audiologiczno-foniatryczna 180,00 zł
Poradnia Dermatologiczna
* Badania polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.

Cena od 01.02.2023 r.

Rodzaj usług medycznych Cena
Konsultacja dermatologiczna 170,00 zł
Poradnia Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc
* Badania polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.

Cena od 01.02.2023 r.

Rodzaj usług medycznych Cena
Konsultacja pulmonologiczna 170,00 zł
Badanie spirometryczne z opisem 70,00 zł
Poradnia Kardiologiczna
* Badania polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.

Cena od 01.02.2023 r.

Rodzaj usług medycznych Cena
 1 Wizyta u lek. Kardiologa (zawiera niezbędne badania) 510,00 zł
EKG spoczynkowe z opisem 45,00 zł
Próba wysiłkowa na bieżni (ergometria) 190,00 zł
Całodobowy zapis EKG (Holter EKG) 170,00 zł
Całodobowy zapis RR (Holter RR) 170,00 zł
Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ortopedii
* Badania polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.

Cena od 01.02.2023 r.

Rodzaj usług medycznych Cena
Konsultacja chirurgiczna 170,00 zł
Nacięcie i drenaż: ropnia/krwiaka/czyraka 80,00 zł
Usunięcie kleszcza 80,00 zł
Leczenie zastrzału powierzchniowego / wrośniętego paznokcia 200,00 zł
Zaopatrzenie chirurgiczne prostej rany (konsultacja, mycie rany, szycie, opatrunek) 110,00 zł
Zaopatrzenie chirurgiczne rany złożonej, rozległej (konsultacja, mycie rany, szycie, opatrunek) 220,00 zł
Wycięcie zmian skórnych z medycznymi wskazaniami do usunięcia – zmiana do 1,5 cm 150,00 zł
Wycięcie zmian skórnych z medycznymi wskazaniami do usunięcia – zmiana powyżej 1,5 cm 220,00 zł
Wycięcie odcisku 200,00 zł
Zdjęcie szwów 40,00 zł
Zmiana opatrunku 40,00 zł
Założenie sączka 40,00 zł
Poradnia Urologii

Cena od 01.02.2023 r.

Rodzaj usług medycznych Cena
Konsultacja urologiczna 180,00 zł
Konsultacja urologiczna + USG – dr Grzegółkowski 180,00 zł
Poradnia Okulistyczna
* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Cena od 01.02.2023 r.

Rodzaj usług medycznych Cena
Konsultacja okulistyczna 180,00 zł
Badanie dna oka 40,00 zł
Badanie pola widzenia – perymetria statyczna z opisem – 1 oko 35,00 zł
Badanie pola widzenia – perymetria statyczna z opisem – 2 oczu 65,00 zł
Dobór szkieł cylindrycznych 70,00 zł
Dobór szkieł sferycznych 70,00 zł
Gonioskopia 50,00 zł
Komputerowe badanie refrakcji 25,00 zł
Płukanie dróg łzowych 80,00 zł
Pomiar ciśnienia śródgałkowego – tonometria 30,00 zł
Refraktometria – skiaskopia 30,00 zł
Test Schirmera 30,00 zł
Usunięcie ciała obcego 60,00 zł
Badanie wytrzeszczu gałek ocznych 30,00 zł
Iniekcja podspojówkowa 50,00 zł
Usinięcie ciała obcego z podaniem leku (rogówka,spojówka) 60,00 zł
Komputerowe badanie wzroku – autorefraktometrem 30,00 zł
Pracownia Diagnostyki Okulistycznej
* Badania polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.

Cena od 01.02.2023 r.

Rodzaj usług medycznych Cena
Badanie OCT (dwoje oczu) 200,00 zł
Badanie OCT (jedno oko) 120,00 zł
Pachymetria 50,00 zł
Poradnia Neurologiczna
* Badania polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.

Cena od 01.02.2023 r.

Rodzaj usług medycznych Cena
Konsultacja neurologiczna 170,00 zł
Badanie EEG z opisem 145,00 zł
Poradnia Laryngologiczna
* Badania polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.

Cena od 01.02.2023 r.

Konsultacja laryngologiczna 170,00 zł
Badanie akumetryczne 30,00 zł
Badanie impedancyjne 50,00 zł
Badanie audiometryczne 40,00 zł
Badanie audiometryczne – nadprogowa próba SISI 50,00 zł
Badanie audiometryczne – słowne 100,00 zł
Badanie błędnika próbą kaloryczną wg. Fitzgeralda-Hallpike’a 50,00 zł
Farmakologiczne opanowanie krwawienia z nosa 80,00 zł
Badanie videolaryngostroboskopowe 150,00 zł
Katateryzacja trąbek słuchowych 50,00 zł
Płukanie uszu 40,00 zł
Przedmuchiwanie trąbek słuchowych metodą Politzera – pierwsza wizyta 100,00 zł
Przedmuchiwanie trąbek słuchowych metodą Politzera – kolejna wizyta 50,00 zł
Pędzlowanie gardła, jamy ustnej 80,00 zł
Ocena mikroskopowa uszu 50,00 zł
Odessanie wydzieliny z nosa lub przewodów nosowych 30,00 zł
Sporządzanie wniosku na aparat słuchowy 30,00 zł
Tympanometria 30,00 zł
Zdjęcie szwów nitkowych 30,00 zł
Tamponada krwotoku z nosa 60,00 zł
Przyżeganie miejsca krwawienia z nosa 70,00 zł
Opatrunki uszne z antybiotykiem 40,00 zł
Usunięcie ciała obcego z nosa, ucha i gardła 70,00 zł
Znieczulenie do badań i zabiegów laryngologicznych 20,00 zł
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
* Badania polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.

Cena od 01.02.2023 r.

Rodzaj usług medycznych Cena
Konsultacja ginekologiczno-położnicza 170,00 zł
Cytologia 35,00 zł
Poradnia Diabetologiczna
* Badania polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.

Cena od 01.02.2023 r.

Rodzaj usług medycznych Cena
Konsultacja diabetologiczna 170,00 zł
Poradnia Zdrowia Psychicznego
* Badania polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.

Cena od 01.02.2023 r.

Rodzaj usług medycznych Cena
Konsultacja lekarza psychiatry  1 wizyta- osoby dorosłe 300,00 zł
Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży – 1 wizyta 300,00 zł
Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży, dorośli – wizyta kolejna 250,00 zł
Konsultacja psychologiczna 130,00 zł
Poradnia Ortopedyczna
* Badania polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.

Cena od 01.02.2023 r.

Rodzaj usług medycznych Cena
Konsultacja ortopedyczna 170,00 zł
Pozostałe poradnie specjalistyczne
* Badania polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.

Cena od 01.02.2023 r.

Rodzaj usług medycznych Cena
Konsultacja lekarza o specjalizacji nie wymienionej powyżej 170,00 zł
Badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego 55,00 zł
Pracownia USG, Pracownia Densytometrii, RTG
* Badania polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.

Cena od 01.02.2023 r.

Rodzaj usług medycznych Cena
USG jamy brzusznej z opisem 130,00 zł
USG moszny / jąder, najądrzy / z opisem 130,00 zł
USG tarczycy z opisem 130,00 zł
Echokardiografia z opisem 180,00 zł
USG tętnic szyjnych lub tętnic kończyn dolnych – metodą Dopplera z opisem 170,00 zł
USG żył kończyn dolnych metodą Dopplera z opisem 170,00 zł
USG narządu ruchu stawów biodrowych lub kolanowych z opisem (tylko na konsultacji ortopedycznej) 130,00 zł
USG – ślinianek podżuchwowych, dołu podkolanowego i węzłów chłonnych z opisem 130,00 zł
Densytometria szyjki kości udowej z opisem 80,00 zł
Densytometria kręgosłupa L z opisem 80,00 zł
RTG – jedna projekcja 60,00 zł
RTG – dwie projekcje 80,00 zł