Medycyna pracy

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Rodzaj usług medycznych Cena Netto
BADANIE LEKARZA MEDYCYNY PRACY 55,00 zł
WYDANIE DODATKOWEGO ORZECZENIA LUB PRZEDŁUŻENIE KSIĄŻECZKI 40,00 zł
ŚWIADECTWA
WYDANIE ŚWIADECTWA MIĘDZYNARODOWEGO – MARYNARZ 90,00 zł
WYDANIE ŚWIADECTWA AMERICAN CLUB 1090,00 zł
BADANIE LEKARZA MEDYCYNY PRACY – ŚWIADECTWO W JĘZYKU ANGIELSKIM 60,00 zł
POZOSTAŁE
BADANIE LEKARSKIE – BADANIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRAWO JAZDY I KIEROWCY – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. (Dz. U. Poz.949.§13) 200,00 zł
BADANIE LEKARSKIE DLA KIEROWCÓW,KTÓRZY WYKONUJĄ PRZEWÓZ DROGOWY –

( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. Dz. U. Poz.949.§13 )

200,00 zł
WYDANIE KARTY DIABETOLOGICZNEJ 60,00 zł
PORADA LEKARSKA – BADANIE OSOBY PRACUJĄCEJ W ŚRODOWISKU JONIZUJĄCYM 50,00 zł
UDZIAŁ LEKARZA W KOMISJI BHP 180,00 zł
PRZEGLĄD STANOWISKA PRACY 170,00 zł
KONTROLA STANOWISK PRACY Z OCENĄ CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH W ŚRODOWISKU PRACY  (ZA KAŻDĄ WIZYTĘ) 250,00 zł
BADANIE ZMIERZCHOWE I REAKCJA NA OLŚNIENIE 50,00 zł
OKULISTA 60,00 zł
OKULISTA – KIEROWCY I OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O PRAWO JAZDY 60,00 zł
DOBÓR SZKIEŁ OKULAROWYCH 30,00 zł
LARYNGOLOG   50,00 zł
LARYNGOLOG – KIEROWCY I OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O PRAWO JAZDY 45,00 zł
NEUROLOG   50,00 zł
NEUROLOG – KIEROWCY I OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O PRAWO JAZDY 45,00 zł
AUDIOMETR 25,00 zł
GLUKOZA Z PALCA (ZABIEGOWY) KIEROWCY I OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O PRAWO JAZDY 5,00zł
OB – KIEROWCY I OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O PRAWO JAZDY 3,50 zł
MORFOLOGIA KRWI Z ROZMAZEM AUTOMATYCZNYM 4,00 zł
BADANIE OGÓLNE MOCZU 4,00 zł
PSYCHIATRA 45,00 zł
KARDIOLOG 45,00 zł
STOMATOLOG 45,00 zł
BADANIA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW, PROKURATORÓW, KOMORNIKÓW, SYNDYKÓW
WYDANIE ORZECZENIA WRAZ Z BADANIEM PSYCHOLOGICZNYM 375,00 zł
WYDANIE ORZECZENIA BEZ BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO 65,00 zł
BADANIE PSYCHOLOGICZNE BEZ WYDANIA ORZECZENIA LEKARSKIEGO 250,00 zł

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”