Medycyna pracy – cennik

* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.

Cennik aktualny od 22.012.2024r.
BADANIA OGÓLNE
 Badanie lekarza medycyny pracy 90,00 zł
 Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych 90,00 zł
Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych z badaniami profilaktycznymi 45,00 zł
Badanie lekarza medycyny pracy kierowcy :

  • zawodowy
  • w ramach badań wstępnych, okresowych
90,00 zł

85,00 zł

 Wydanie świadectwa międzynarodowego 120,00 zł
BADANIA SPECJALISTYCZNE
Badanie okulistyczne 85,00 zł
Badanie laryngologiczne 85,00 zł
Badanie neurologiczne 85,00 zł
Badanie kardiologiczne 85,00 zł
Badanie psychiatryczne 100,00 zł
Badanie stomatologiczne 85,00 zł
BADANIA PSYCHOTECHNICZNE
Badanie psychologiczne kierowcy na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy 150,00 zł
Widzenie zmierzchowe oraz reakcja na zjawisko olśnienia 55,00 zł
Badanie operatorów wózków widłowych, dźwigów, maszyn ciężkich 110,00 zł
POZOSTAŁE
EKG spoczynkowe 45,00 zł
RTG klatki piersiowej 60,00 zł
Audiogram 30,00 zł
Spirometria 40,00 zł
Morfologia z rozmazem automatycznym 14,50 zł
Mocz – badanie ogólne 15,00 zł
Odczyn Biernackiego (OB) 12,00 zł
Glukoza – krew żylna 12,00 zł
Glukoza – krew włośniczkowa (z opuszka palca) 10,00 zł
Cholesterol całkowity 12,00 zł
Retikulocyty 25,00 zł
ASPAT 12,00 zł
ALAT 12,00 zł
GGTP 16,00 zł
Kreatynina 14,00 zł
CRP 24,00 zł
Lipidogram 26,80 zł
Potas 11,00 zł
Wapń 14,00 zł
Kinaza kreatynowa 20,00 zł
Kał – badanie na nosicielstwo Salmonella-Shigella ( 3 próbki) 180,00 zł
BADANIA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW, PROKURATORÓW, KOMORNIKÓW, SYNDYKÓW
Wydanie orzeczenia wraz z badaniem psychologicznym 375,00 zł
Wydanie orzeczenia bez badania psychologicznego 90,00 zł
Badanie psychologiczne bez wydania orzeczenia lekarskiego 250,00 zł

* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.