Medycyna pracy – cennik

* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.

Cennik aktualny od 1.02.2022r.
BADANIA OGÓLNE
 Badanie lekarza medycyny pracy 73,00 zł
 Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych 73,00 zł
Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych z badaniami profilaktycznymi 35,00 zł
Badanie lekarskie kierowcy na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców 200,00 zł
Badanie lekarskie marynarzy – wydanie świadectwa międzynarodowego 90,00 zł
BADANIA SPECJALISTYCZNE
Badanie okulistyczne 73,00 zł
Badanie laryngologiczne 68,00 zł
Badanie neurologiczne 68,00 zł
Badanie kardiologiczne 68,00 zł
Badanie psychiatryczne 68,00 zł
Badanie stomatologiczne 68,00 zł
BADANIA PSYCHOTECHNICZNE
Badanie psychologiczne kierowcy na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy 150,00 zł
Widzenie zmierzchowe oraz reakcja na zjawisko olśnienia 50,00 zł
Badanie operatorów wózków widłowych, dźwigów, maszyn ciężkich 90,00 zł
POZOSTAŁE
EKG spoczynkowe 35,00 zł
RTG klatki piersiowej 45,00 zł
Audiogram 30,00 zł
Spirometria 35,00 zł
Morfologia z rozmazem automatycznym 14,50 zł
Mocz – badanie ogólne 15,00 zł
Odczyn Biernackiego (OB) 12,00 zł
Glukoza – krew żylna 12,00 zł
Glukoza – krew włośniczkowa (z opuszka palca) 10,00 zł
Cholesterol całkowity 12,00 zł
Retikulocyty 25,00 zł
ASPAT 12,00 zł
ALAT 12,00 zł
GGTP 16,00 zł
Kreatynina 14,00 zł
CRP 24,00 zł
Lipidogram 26,80 zł
Potas 11,00 zł
Wapń 14,00 zł
Kinaza kreatynowa 20,00 zł
Kał – badanie na nosicielstwo Salmonella-Shigella ( 3 próbki) 180,00 zł
BADANIA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW, PROKURATORÓW, KOMORNIKÓW, SYNDYKÓW
Wydanie orzeczenia wraz z badaniem psychologicznym 375,00 zł
Wydanie orzeczenia bez badania psychologicznego 65,00 zł
Badanie psychologiczne bez wydania orzeczenia lekarskiego 250,00 zł

* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.