Medycyna pracy – cennik

* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.

BADANIA OGÓLNE
 Badanie lekarza medycyny pracy 65,00 zł
 Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych 65,00 zł
Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych z badaniami profilaktycznymi 35,00 zł
Badanie lekarskie kierowcy na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców 200,00 zł
Badanie lekarskie marynarzy – wydanie świadectwa międzynarodowego 90,00 zł
BADANIA SPECJALISTYCZNE
Badanie okulistyczne 70,00 zł
Badanie laryngologiczne 55,00 zł
Badanie neurologiczne 55,00 zł
Badanie kardiologiczne 70,00 zł
Badanie psychiatryczne 55,00 zł
Badanie stomatologiczne 45,00 zł
BADANIA PSYCHOTECHNICZNE
Badanie psychologiczne kierowcy na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy 150,00 zł
Widzenie zmierzchowe oraz reakcja na zjawisko olśnienia 50,00 zł
Badanie operatorów wózków widłowych, dźwigów, maszyn ciężkich 90,00 zł
POZOSTAŁE
EKG spoczynkowe 35,00 zł
RTG klatki piersiowej 45,00 zł
Audiogram 30,00 zł
Spirometria 35,00 zł
Morfologia z rozmazem automatycznym 10,00 zł
Mocz – badanie ogólne 10,00 zł
Odczyn Biernackiego (OB) 9,00 zł
Glukoza – krew żylna 10,00 zł
Glukoza – krew włośniczkowa (z opuszka palca) 10,00 zł
Cholesterol całkowity 10,00 zł
Retikulocyty 9,50 zł
ASPAT 10,00 zł
ALAT 10,00 zł
GGTP 7,00 zł
Kreatynina 10,00 zł
CRP 12,00 zł
Lipidogram 26,80 zł
Potas 10,00 zł
Wapń 8,00 zł
Kinaza kreatynowa 8,30 zł
Kał – badanie na nosicielstwo Salmonella-Shigella ( 3 próbki) 120,00 zł
BADANIA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW, PROKURATORÓW, KOMORNIKÓW, SYNDYKÓW
Wydanie orzeczenia wraz z badaniem psychologicznym 375,00 zł
Wydanie orzeczenia bez badania psychologicznego 65,00 zł
Badanie psychologiczne bez wydania orzeczenia lekarskiego 250,00 zł

* Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.