Laboratorium

Badania laboratoryjne od A do Z

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Cennik obowiązuje od 1.02.2022 r.
NAZWA BADANIA CENA
17 – hydroksysterydy w DZM 219.00
17 – ketosterydy w DZM
17 – OH progesteron 60.00
5-Nukleotydaza 743.00
ACTH – hormon adrenokortykotropowy 67.00
Adenowirus – p c przeciw adenowirusom w surowicy 96.00
Adrenalina w DZM 151.00
Adrenalina w osoczu (Epinefryna) 151.00
Albumina w surowicy 16.00
Aldolaza 55.00
Aldosteron 96.00
Aldosteron – wolny w moczu 159.00
Alfa – fetoproteina (AFP) 48.00
Alfa 1 – antytrypsyna 89.00
Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid) 86.00
Alfa-1-mikroglobulina w moczu 89.00
Alfa-2-antyplazmina (aktywność) 137.00
Alfa-2-makroglobulina w DZM 151.00
Alfa-2-makroglobulina w surowicy 89.00
Alkohol etylowy 54.00
Ameba – p c met. odczynu hemaglutynacji pośredniej 96.00
Amfetamina – test jakościowy 59.00
Aminotranferaza alaninowa (ALT) 12.00
Aminotranferaza asparaginianowa (AST) 12.00
Amiodaron 129.00
Amylaza trzustkowa w surowicy 26.00
Amylaza w moczu 15.00
Amylaza w surowicy 15.00
Androstendion 77.00
Antybiogram dla Helicobacter pylori 0
Anty-Mullerian hormon (AMH) 196.00
Apolipoproteina A1 (APO A1) 90.00
Apolipoproteina A2 (APO A2) 122.00
Apolipoproteina B (APO B) 90.00
APTT – Czas kaolinowo – kefalinowy 15.00
Arabinitol 304.00
Arylosulfataza A 94.00
ASO (test ilościowy) 31.00
Badanie na nosicielstwo MRSA (78) 55.00
Badanie na obecność Norovirusów (wykrywanie wir… 146.00
Bar w krwi lub surowicy 166.00
Bar w moczu 166.00
Barbiturany w moczu 63.00
Barbiturany w surowicy 289.00
Bąblowica – p c EM2 379.00
Bąblowica – p c IgG met. Western-Blot 410.00
Bąblowica – p c met. ELISA 151.00
Benzodiazepiny w moczu 63.00
Benzodiazepiny w surowicy 47.00
Beryl 166.00
Beta – Cross Laps – marker resorpcji kostnej 146.00
Beta-2-mikroglobulina 122.00
Beta-karoten 229.00
Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) 35.00
B-HCG – wolna podjednostka B-HCG 121.00
B-HCG Gonadotropina kosmówkowa 40.00
Białko Bence-Jonesa 86.00
Białko C 151.00
Białko całkowite 16.00
Białko C-Reaktywne (CRP) – ilościowe 24.00
Białko monoklonalne metoda immunofiksacji (IFE) 333.00
Białko S 151.00
Białko S-100B (Test Sangtec 100) 150.00
Białko w dobowej zbiórce moczu 15.00
Białko w moczu 18.00
Białko wiążace Witaminę D w moczu (VDBP) 175.00
Białko wiążace Witaminę D w surowicy (VDBP) 175.00
Bilans tłuszczowy w kale 182.00
Bilirubina bezpośrednia w surowicy 19.00
Bilirubina całkowita w surowicy 14.00
Bilirubina pośrednia w surowicy 8.00
Bizmut w moczu 166.00
Bizmut we krwi 166.00
Błonnica – p c IgG 198.00
Borelioza – p c igG met. immunoenzymatyczną 58.00
Borelioza – p c IgG met. Western-Blot 184.00
Borelioza – p c igM met. Immunoenzymatyczną 58.00
Borelioza – p c IgM met. Western-Blot 184.00
Brom w surowicy 166.00
Brucelloza – odczyn aglutynacyjny Wrighta 84.00
Brucelloza – odczyn wiązania dopełniacza (OWD) 523.00
C – peptyd 64.00
C – telopeptyd i kolagenu – ICTP 175.00
C3 składnik dopełniacza 94.00
C4 składnik dopełniacza 94.00
CA – 50 151.00
CA 125 53.00
CA 15-3 67.00
CA 19-9 60.00
CA 72-4 137.00
Całkowita trójjodotyronina (T3) 33.00
Całkowita tyroksyna (T4) 33.00
Campylobacter – p c IgA 151.00
Campylobacter – p c IgG 151.00
CEA – Antygen karcinoembrionalny 60.00
Ceruloplazmina 103.00
Chlamydia trachomatis – p c IgA 77.00
Chlamydia trachomatis – p c IgG 104.00
Chlamydia trachomatis – p c IgM 104.00
Chlamydiophila pneumoniae – p c IgA 94.00
Chlamydiophila pneumoniae – p c IgG 94.00
Chlamydiophila pneumoniae – p c IgM 94.00
Chlorki w moczu ze zbiórki dobowej 19.00
Chlorki w surowicy 14.00
Cholesterol całkowity 12.00
Cholesterol HDL w surowicy 16.00
Cholesterol LDL – wyliczany 16.00
Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony 16.00
Cholinoesteraza 49.00
Chrom w moczu 159.00
Chrom we krwi 159.00
Chromogranina A 215.00
CMV – wirus cytomegalii awidność p c IgG 0
CMV – wirus cytomegalii p c IgG 67.00
CMV – wirus cytomegalii p c IgM 67.00
Coxackie – p c przeciw wirusom Coxackie 301.00
Cyfra 21-1 129.00
Cyklosporyna 182.00
Cynk w moczu 75.00
Cynk w surowicy 75.00
Cystatyna C 90.00
Cystyna 94.00
Cytryniany w nasieniu 122.00
Czynnik reumatoidalny (RF) – ilość 35.00
Czynnik reumatoidalny (RF) – latex 18.00
Czynnik reumatoidalny RF IgG 90.00
Czynnik reumatoidalny RF IgM 90.00
D-dimery 55.00
Dehydroepiandrosteron (DHEA) 106.00
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 19.00
Digoksyna 167.00
Dihydrotestosteron (DHT) 96.00
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C14-C20) 530.00
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26) 133.00
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26) 530.00
Dopamina w DZM 242.00
Drobny materiał tkankowy 0
Dopłata do posiewu 0
EBV – wirus Epsteina Barr – test lateksowy (mon… 36.00
EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p c IgG (… 99.00
EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p c IgM (… 104.00
Enterowirus – p c IgG 125.00
Enterowirus – p c IgM 125.00
Eozynofilia 23.00
Erytropoetyna 103.00
Estradiol (E2) 44.00
Estrial wolny 67.00
Estriol wolny 0
Estron (E1) 114.00
Fencyklidyna w moczu 116.00
Fenobarbital 146.00
Fenol w moczu (metabolity benzenu) 114.00
Fenotiazyna 90.00
Ferrytyna 49.00
Fibrynogen 20.00
Fluor w moczu 137.00
Fluor w surowicy 116.00
Folikulotropina (FSH) 37.00
Fosfataza alkaliczna – frakcja kostna 59.00
Fosfataza alkaliczna (ALP) 16.00
Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) 31.00
Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-NP) 57.00
Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP) 49.00
Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej 19.00
Fosfor nieorganiczny w surowicy 14.00
Fosforan nieorganiczny w moczu 19.00
Fruktoza w nasieniu 103.00
Fruktoza w osoczu 103.00
Fruktozamina 77.00
Galaktoza w moczu 96.00
Galaktoza we krwi 111.00
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) 16.00
Gastryna 150.00
Glin 137.00
Glin w moczu 137.00
Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) 104.00
Glukagon 151.00
Glukoza 12.00
Glukoza w dobowej zbiórce moczu 15.00
Glukoza w moczu 15.00
Grupa krwi, Rh 55.00
Grypa – poziom p c w kierunku 3 szczepów wirusa… 182.00
Grypa A – p c IgG 84.00
Grypa A – p c IgM 84.00
Grypa B – p c IgG 167.00
Grypa B – p c IgM 84.00
Haptoglobina 78.00
HAV – p c przeciw HAV IgM (WZW typu A) 86.00
HAV – p c przeciw HAV total (WZW typu A) 103.00
HBc – p c przeciw HBc IgM (WZW typu B) 93.00
HBc – p c przeciw HBc total (WZW typu B) 99.00
HBe – antygen HBe (WZW typu B) 86.00
HBe – p c przeciw HBe (WZW typu B) 106.00
HBS – Antygen HBS (WZW TYPU B) 31.00
HBs – p c przeciw HBs (WZW typu B) 41.00
HBs antygen – test potwierdzenia (WZW typu B) 57.00
HCV – p c przeciw HCV (WZW typu C) 57.00
HCV – p c przeciw HCV test potwierdzenia met. R… 379.00
HDV – p c przeciw HDV (WZW typu D) 151.00
Helicobacter pylori – p c IgG 52.00
Hemoglobnina glikowana(HBA1C) 42.00
HIV – wirus HIV test potwierdzenia met. Western… 423.00
HIV – wirus HIV test przesiewowy (P C Anty-HIV … 57.00
Homocysteina 119.00
Hormon antydiuretyczny (ADH, wazopresyna) 236.00
Hormon wzrostu (hGH) 54.00
HSV – wirus opryszczki p c IgM met. EIA 137.00
HSV – wirus opryszczki typ 1 2 p c IgG met. EIA 146.00
Identyfikacja p c odpornościowych 304.00
Identyfikacja szczepu SS w sanepid (identyfikac… 229.00
Immunoglobulina Ig M w surowicy 44.00
Immunoglobulina IgA w surowicy 44.00
Immunoglobulina IgE (całk.) w surowicy 38.00
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1 175.00
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-2 175.00
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-3 175.00
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4 175.00
Immunoglobulina IgG w surowicy 44.00
Inhibina B 278.00
Inhibitor C1 esterazy 219.00
Insulina 52.00
Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF (Somatomedy… 150.00
IPosiew z nosa podstawowy (procedura obejmuje p… 14.00
Jad kiełbasiany 379.00
Jod w DZM 276.00
Jod w surowicy 316.00
Kadm w moczu 159.00
Kadm w surowicy 0
Kadm we krwi 130.00
Kalcytonina 103.00
KAł- badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych 23.00
KAŁ- badanie w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) 24.00
KAł- badanie w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) 24.00
KAł- badanie w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) 24.00
KAł- wykrywywanie krwi utaj. (met. immunochemic… 27.00
KAL – badanie rozszerzone – resztki. pasoż. lam… 0 24,80 zł
Kamień moczowy – analiza składu 64.00
Karbamazepina 90.00
Karnityna w surowicy 116.00
Kinaza kreatynowa (CK) 20.00
Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn. 53.00
Kleszczowe zapalenie opon mózgowych – p c IgG 190.00
Kleszczowe zapalenie opon mózgowych – p c IgM 198.00
Klirens kreatyniny endogennej 36.00
Klirens kreatyniny endogennej 36.00
Kobalt w moczu 159.00
Kobalt we krwi 159.00
Koci pazur – p c IgG 236.00
Koci pazur – p c IgM 254.00
Kokaina – test jakościowy 60.00
Kontrola jałowości powietrza (78) 37.00
Koproporfiryny w moczu ze zbiórki dobowej 122.00
Kortyzol 60.00
Kortyzol w moczu 59.00
Kortyzol w moczu ze zbiórki dobowej 59.00
Kortyzol wolny w moczu 77.00
Krążacy antykoagulant Tocznia 182.00
Kreatynina w moczu 14.00
Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej 19.00
Kreatynina w surowicy 14.00
Krztusiec – p c IgA (Bordetella pertussis) 103.00
Krztusiec – p c IgG (Bordetella pertussis) 103.00
Krztusiec – p c IgM (Bordetella pertussis) 103.00
Krzywa cukrowa glukoza na czczo 12.00
Krzywa cukrowa glukoza po 2h po 75g 12.00
Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM 113.00
Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w DZM 230.00
Kwas foliowy 58.00
Kwas homowanilinowy w DZM 236.00
Kwas hydroksymasłowy 90.00
Kwas mlekowy 24.00
Kwas moczowy w moczu 19.00
Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej 19.00
Kwas moczowy w surowicy 12.00
Kwas walproinowy 76.00
Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM 175.00
Kwasy żółciowe 55.00
Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA 60.00
Lamitrin 137.00
Legionella – antygen w moczu met. ELISA 175.00
Legionella – p c IgA 288.00
Legionella – p c IgG 304.00
Legionella – p c IgM 304.00
Leptospiroza – p c IgG 151.00
Leptospiroza – p c IgM 215.00
Leptyna 333.00
Lipaza 42.00
Lipidogram 0
Lipoproteina a – Lp(a) 84.00
Listerioza 146.00
Lit 55.00
Luteotropina (LH) 43.00
Łańcuchy wolne lekkie kappa w moczu 304.00
Łańcuchy wolne lekkie kappa w surowicy 304.00
Łańcuchy wolne lekkie lambda w moczu 304.00
Łańcuchy wolne lekkie lambda w surowicy 304.00
Magnez w moczu 23.00
Magnez w moczu ze zbiórki dobowej 23.00
Magnez w surowicy 14.00
Malaria – p c przeciw malarii 76.00
Mangan w moczu 159.00
Mangan we krwi 159.00
Marihuana – jakościowo 60.00
Metamfetamina – jakościowo 29.00
Metanefryna w DZM 236.00
Metanefryna w osoczu 172.00
Methadon 262.00
Metoksykatecholaminy w DZM 208.00
Miedź w dobowej zbiórce moczu 84.00
Miedź w moczu 99.00
Miedź w surowicy 64.00
Mikroalbuminuria 76.00
Mikroskopowa ocena rozmazu krwi 15.00
Mocz- badanie ogólne osad 15.00
Mocznik w moczu 19.00
Mocznik w w moczu ze zbiórki dobowej 19.00
Mocznik w surowicy 14.00
Morfina Opiaty – test jakościowy 45.00
Morfologia z oprawą mikroskopową 0
Morfologia z rozmazem automatycznym 14.50
Mukopolisacharydy w moczu 230.00
Mycoplazma pneumoniae – p c IgG 94.00
Mycoplazma pneumoniae – p c IgM 89.00
NA, K w surowicy- jonogram 0
Narkotyki w moczu zestaw (AMP, COC, THC, BZO, MOP) 64.00
Neopteryna 159.00
Neopteryna w moczu 159.00
Nikiel w moczu 159.00
Nikiel we krwi 159.00
Noradrenalina 190.00
Noradrenalina w DZM 190.00
Normetanefryna w DZM 190.00
Nortryptylina (metabolit amitryptyliny) 137.00
NSE (enolaza swoista dla neuronów) 219.00
NT-proBNP – Peptyd natiuretyczny 157.00
Nużeniec ludzki (ocena mikroskopowa) 54.00
Odczyn Biernackiego 12.00
Odczyn Waaler-Rose 31.00
Ołów w moczu 96.00
Ołów we krwi 96.00
Osteokalcyna 150.00
Owsiki w wymazie okołoodbytniczym 34.00
Oznaczanie odsetka retikulocytów 25.00
P c antykardiolipinowe klasy IgG 76.00
P c antykardiolipinowe klasy IgM 76.00
P c antytyreoglobulinowe (ATG) 52.00
P c CANCA ( PR-3) 64.00
P c PANCA (MPO) 60.00
P c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG 198.00
P c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG – IgM 271.00
P c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgM 198.00
P c przeciw błonie podst. kłębków nerkowych … 159.00
P c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle,a 159.00
P c przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA) 69.00
P c przeciw endomysialne IgA 116.00
P c przeciw endomysialne IgG 116.00
P c przeciw fosfatydyloserynie Ig G 208.00
P c przeciw fosfatydyloserynie Ig M 208.00
P c przeciw fosfatydyloserynie Ig M, IgG 379.00
P c przeciw jajnikowe 206.00
P c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT… 77.00
P c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metodą IIFT… 0
P c przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA) 103.00
P c przeciw kanalikom dróg żółciowych 0
P c przeciw kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki 125.00
P c przeciw komórkom okładzinowym żołądka 125.00
P c przeciw korze nadnerczy (N63) 151.00
P c przeciw mięśniom gładkim (ASMA) 103.00
P c przeciw mięśniom poprzecznie prazkowanym 159.00
P c przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1) 125.00
P c przeciw mitochondrialne (AMA) 96.00
P c przeciw mitochondrialne AMA-ETI 84.00
P c przeciw mitochondrialne AMA-M2 77.00
P c przeciw nabłonkowi kanalików żółciowych (BDA) 137.00
P c przeciw pemphigus 0
P c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) 52.00
P c przeciw plemnikowe 137.00
P c przeciw receptorowi acetylocholiny 236.00
P c przeciw receptorowi TSH (TRAb) 147.00
P c przeciw retikulinie (ARA) 219.00
P c przeciw sercowe klasy IgG 190.00
P c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasi… 133.00
P c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasi… 133.00
P c przeciw wyspom trzustkowym 215.00
PAPP-A 105.00
Paracetamol w surowicy 254.00
Paragrypa – p c IgG 167.00
Paragrypa – p c IgM 190.00
Paragrypa – p c IgM i IgG 242.00
Parathormon PTH 61.00
Parwowirus B19 – p c IgM i IgG met. ELISA 254.00
Peptyd Natriuretyczny Typu B 151.00
Płytki krwi 24.00
Pneumocystis jiroveci (carinii) – p c IgM, IgG … 215.00
Polio – typowanie wirusa 605.00
Porfiryny metodą ilościową 454.00
Porfiryny w erytrocytach 530.00
Posiew bioptatów i wydzielin 99.00
Posiew cewników, drenów, protez 26.00
Posiew ilościowy wydzieliny oskrzelowej (BAL) 63.00
Posiew kału ogólny, wymaz z odbytu (procedura o… 78.00
Posiew materiałów z dolnych dróg oddechowych (p… 63.00
Posiew materiału z dróg moczowo płciowych (kana… 70.00
Posiew materiału z przewodu słuchowego zewnętrz… 54.00
Posiew materiału z ucha środkowego, zatok (proc… 83.00
Posiew moczu (procedura obejmuje posiew w kieru… 46.00
Posiew na obecność grzybów drożdżopodobnych (pr… 42.00
Posiew na obecność SS dla celów sanitarno-epide… 79.00
Posiew w kierunku Helicobacter pylori z oznacze… 0
Posiew wydzieliny ropnej w kierunku bakterii be… 0
Posiew wydzieliny ropnej w kierunku bakterii tl… 99.00
Posiew wymazu z powierzchni (78) 23.00
Posiew z górnych dróg oddechowych podstawowy (p… 49.00
Posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony (… 72.00
Posiew z jamy ustnej (procedura obejmuje posiew… 54.00
Posiew z nosa podstawowy (procedura obejmuje po… 49.00
Posiew z nosa rozszerzony (procedura obejmuje p… 70.00
Potas w moczu 23.00
Potas w moczu ze zbiórki dobowej 23.00
Potas w surowicy 11.00
Prealbumina 99.00
Procolagen typ I, N-końcowy peptyd (PINP) 208.00
Profil aminokwasów 242.00
Profil kwasów organicznych metodą GC MS 333.00
Profil steroidowy w moczu (metoda GC MS) 530.00
Progesteron 44.00
Proinsulina 236.00
Prokalcytonina PCT (SUR) 242.00
Prokolagen typu III 159.00
Prolaktyna (PRL) 44.00
Proteinogram – elektorforeza lipoprotein 151.00
Proteinogram – elektroforeza białek moczu 50.00
Proteinogram – elektroforeza surowicy 50.00
Protoporfiryna cynkowa 379.00
Próba Mayera 79.00
Przeciwciała odpornościowe – test przesiewowy 50.00
PSA całkowity 55.00
PSA wolny 83.00
PT – CZAS PROTROMBINOWY WSKAŹNIK QUICKA, INR 15.00
Pyrylinks – D 159.00
Renina w osoczu 175.00
Rozpuszczalny receptor transferyny STfR 175.00
RSV – p c IgG 182.00
RSV – p c IgM 215.00
Rtęć w moczu 159.00
Rtęć we krwi 159.00
Rubella (różyczka ) – awidność p c IgG 432.00
Rubella (różyczka ) – p c IgG 55.00
Rubella (różyczka ) – p c IgM 67.00
Salicylany w moczu 106.00
Salicylany w surowicy 86.00
Selen 147.00
Selen w moczu 159.00
Serotonina w DZM 190.00
Serotonina w osoczu 190.00
Serotonina w surowicy 190.00
Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S) 67.00
Sód w moczu 24.00
Sód w moczu ze zbiórki dobowej 24.00
Sód w surowicy 11.00
Stopień czystości pochwy (ocena preparatu) 52.00
Szczawiany 69.00
Szczawiany w DZM 150.00
Świnka – p c IgG 182.00
Świnka – p c IgM 182.00
Teofilina 146.00
Test ciążowy 37.00
Test kiłowy – potwierdzenia (FTA, FTA-ABS) 72.00
Test kiłowy – przesiewowy (WR) 21.00
Test lateksowy na obecność antygenów bakterii w… 0
Test metaboliczny w moczu 64.00
Test przesiewowy w kierunku Clostridium diffici… 0
Testosteron 33.00
Testosteron wolny 103.00
TIBC – Całkowita zdolność wiązania żelaza 31.00
TNF alfa (SUR) – cytokina prozapalna 167.00
Topiramat (Topamax) 318.00
Toxocara canii – p c 137.00
Toxoplazma gondi – awidność p c IgG 0
Toxoplazma gondi – p c IgA 219.00
Toxoplazma gondi – p c IgG 54.00
Toxoplazma gondi – p c IgM 54.00
TPA – tkankowy antygen polipeptydowy 254.00
TPS – tkankowy swoisty antygen polipeptydowy 125.00
Transferyna 53.00
Trichinella spiralis p c IgG (włośnica) 236.00
Triglicerydy 16.00
Troponina T 55.00
Trzustkowa elastaza 1 w kale 190.00
Trzustkowa elastaza 1 w surowicy 159.00
Tyreoglobulina 69.00
Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji 32.00
Varicella Zoster – p c IgG w surowicy (ospa i p… 219.00
Varicella Zoster – p c IgM w surowicy (ospa i p… 219.00
Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej 18.00
Wapń całkowity w surowicy 14.00
Wapń w moczu 18.00
Wapń zjonizowany 33.00
Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP) 272.00
Wągrzyca – p c met. ELISA 304.00
Wągrzyca – test potwierdzania met. Western-Blot 0
Wirus odry p c IgM i IgG 184.00
Witamina 25(OH)D Total 75.00
Witamina A (retinol) w surowicy 108.00
Witamina B1 (Tiamina) 152.00
Witamina B12 45.00
Witamina D3 (1,25(OH)2D3) 217.00
Witamina E 122.00
Wolna trijodotyronina (FT3) 35.00
Wolna tyroksyna (FT4) 35.00
Wolne kwasy tłuszczowe 196.00
Wpis grupy do krew karty 69.00
Yersinia – p c IgA 103.00
Yersinia – p c IgG 103.00
Yersinia – p c IgM 103.00
Złoto w surowicy 166.00
Żelazo w surowicy (O95) 15.00