Laboratorium

Badania laboratoryjne od A do Z

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Cennik obowiązuje od 1.03.2023 r.
NAZWA BADANIA  CENA*
 17 – OH progesteron 64,20 zł
 5-Nukleotydaza 818,30 zł
 ACTH – hormon adrenokortykotropowy 70,90 zł
 Adenowirus – p c przeciw adenowirusom w surowicy 102,50 zł
 Adrenalina w DZM 160,80 zł
 Adrenalina w osoczu (Epinefryna) 160,80 zł
 Albumina w surowicy 14,40 zł
 Aldolaza 57,50 zł
 Aldosteron 100,50 zł
 Aldosteron – wolny w moczu 170,50 zł
 Alfa – fetoproteina (AFP) 50,70 zł
 Alfa 1 – antytrypsyna 94,80 zł
 Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid) 90,20 zł
 Alfa-1-mikroglobulina w moczu 95,70 zł
 Alfa-2-antyplazmina (aktywność) 146,80 zł
 Alfa-2-makroglobulina w DZM 161,80 zł
 Alfa-2-makroglobulina w surowicy 95,50 zł
 Alkohol etylowy 40,30 zł
 Ameba – p c met. odczynu hemaglutynacji pośredniej 102,50 zł
 Amfetamina – test jakościowy 40,20 zł
 Aminotranferaza alaninowa (ALT) 11,20 zł
 Aminotranferaza asparaginianowa (AST) 11,20 zł
 Amiodaron 140,50 zł
 Amylaza trzustkowa w surowicy 26,50 zł
 Amylaza w moczu 15,50 zł
 Amylaza w surowicy 13,60 zł
 Androstendion 79,70 zł
 Anty-Mullerian hormon (AMH) 215,10 zł
 Apolipoproteina A1 (APO A1) 95,30 zł
 Apolipoproteina A2 (APO A2) 130,20 zł
 Apolipoproteina B (APO B) 94,70 zł
 APTT – Czas kaolinowo – kefalinowy 15,50 zł
 Arabinitol 323,90 zł
 Arylosulfataza A 102,00 zł
 ASO (test ilościowy) 32,00 zł
 B-HCG – wolna podjednostka B-HCG 129,30 zł
 B-HCG Gonadotropina kosmówkowa 33,60 zł
 Badanie na nosicielstwo MRSA (78) 124,70 zł
 Badanie na obecność Norovirusów (wykrywanie wir… 161,00 zł
 Bar w krwi lub surowicy 177,00 zł
 Bar w moczu 177,00 zł
 Barbiturany w surowicy 290,70 zł
 Benzodiazepiny w moczu 48,20 zł
 Benzodiazepiny w surowicy 48,20 zł
 Beryl 177,00 zł
 Beta – Cross Laps – marker resorpcji kostnej 156,80 zł
 Beta-2-mikroglobulina 127,80 zł
 Beta-karoten 244,60 zł
 Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) 37,40 zł
 Białko Bence-Jonesa 91,80 zł
 Białko C 156,20 zł
 Białko C-Reaktywne (CRP) – ilościowe 20,80 zł
 Białko całkowite 14,40 zł
 Białko monoklonalne metoda immunofiksacji (IFE) 366,20 zł
 Białko S 156,80 zł
 Białko S-100B (Test Sangtec 100) 161,50 zł
 Białko w dobowej zbiórce moczu 15,40 zł
 Białko w moczu 18,40 zł
 Białko wiążace Witaminę D w moczu (VDBP) 187,50 zł
 Białko wiążace Witaminę D w surowicy (VDBP) 187,50 zł
 Bilans tłuszczowy w kale 194,00 zł
 Bilirubina bezpośrednia w surowicy 19,40 zł
 Bilirubina całkowita w surowicy 12,80 zł
 Bilirubina pośrednia w surowicy 20,50 zł
 Bizmut w moczu 177,00 zł
 Bizmut we krwi 177,00 zł
 Borelioza – p c igG met. immunoenzymatyczną 61,60 zł
 Borelioza – p c IgG met. Western-Blot 197,30 zł
 Borelioza – p c igM met. Immunoenzymatyczną 61,60 zł
 Borelioza – p c IgM met. Western-Blot 197,30 zł
 Brom w surowicy 176,80 zł
 Brucelloza – odczyn aglutynacyjny Wrighta 90,50 zł
 Brucelloza – odczyn wiązania dopełniacza (OWD) 532,80 zł
 Błonnica – p c IgG 217,80 zł
 Bąblowica – p c EM2 428,60 zł
 Bąblowica – p c IgG met. Western-Blot 436,60 zł
 Bąblowica – p c met. ELISA 165,80 zł
 C – peptyd 67,50 zł
 C – telopeptyd i kolagenu – ICTP 191,40 zł
 C3 składnik dopełniacza 97,50 zł
 C4 składnik dopełniacza 98,00 zł
 CA – 50 164,10 zł
 CA 125 55,70 zł
 CA 15-3 69,70 zł
 CA 19-9 62,70 zł
 CA 72-4 146,20 zł
 Campylobacter – p c IgA 162,50 zł
 Campylobacter – p c IgG 162,50 zł
 Całkowita trójjodotyronina (T3) 35,40 zł
 Całkowita tyroksyna (T4) 35,40 zł
 CEA – Antygen karcinoembrionalny 62,60 zł
 Ceruloplazmina 105,70 zł
 Chlamydia trachomatis – p c IgA 109,80 zł
 Chlamydia trachomatis – p c IgG 99,80 zł
 Chlamydia trachomatis – p c IgM 99,80 zł
 Chlamydiophila pneumoniae – p c IgA 99,80 zł
 Chlamydiophila pneumoniae – p c IgG 24,80 zł
 Chlamydiophila pneumoniae – p c IgM 19,80 zł
 Chlorki w moczu ze zbiórki dobowej 12,50 zł
 Chlorki w surowicy 16,50 zł
 Cholesterol całkowity 11,20 zł
 Cholesterol HDL w surowicy 14,40 zł
 Cholesterol LDL – wyliczany 16,00 zł
 Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony 14,40 zł
 Cholinoesteraza 50,50 zł
 Chrom w moczu 170,00 zł
 Chrom we krwi 170,00 zł
 Chromogranina A 234,80 zł
 CMV – wirus cytomegalii p c IgG 70,00 zł
 CMV – wirus cytomegalii p c IgM 70,00 zł
 Coxackie – p c przeciw wirusom Coxackie 317,60 zł
 Cyfra 21-1 137,20 zł
 Cyklosporyna 198,40 zł
 Cynk w moczu 79,20 zł
 Cynk w surowicy 78,00 zł
 Cystatyna C 96,50 zł
 Cystyna 103,20 zł
 Cytologia ginekologiczna 29,00 zł
 Cytologia nieginekologiczna 31,20 zł
 Cytologia płynna na podłożu SurePath 80,00 zł
 Cytryniany w nasieniu 130,20 zł
 Czynnik reumatoidalny (RF) – ilość 35,70 zł
 Czynnik reumatoidalny (RF) – latex 19,00 zł
 Czynnik reumatoidalny RF IgG 96,00 zł
 Czynnik reumatoidalny RF IgM 96,00 zł
 D-dimery 45,60 zł
 D-propoksyfen 45,80 zł
 Dehydroepiandrosteron (DHEA) 111,80 zł
 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 19,50 zł
 Digoksyna 170,00 zł
 Dihydrotestosteron (DHT) 104,20 zł
 Dopamina w DZM 260,10 zł
 Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26) 566,30 zł
 EBV – wirus Epsteina Barr – test lateksowy (mon… 37,40 zł
 EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p c IgG (… 105,50 zł
 EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p c IgM (… 110,50 zł
 Enterowirus – p c IgG 134,80 zł
 Enterowirus – p c IgM 134,80 zł
 Eozynofilia 25,00 zł
 Erytropoetyna 111,20 zł
 Estradiol (E2) 36,80 zł
 Estrial wolny 71,90 zł
 Estron (E1) 121,50 zł
 Fencyklidyna w moczu 117,20 zł
 Fenobarbital 155,80 zł
 Fenol w moczu (metabolity benzenu) 121,50 zł
 Fenotiazyna 96,50 zł
 Ferrytyna 40,80 zł
 Fibrynogen 20,70 zł
 Fluor w moczu 146,20 zł
 Fluor w surowicy 124,20 zł
 Folikulotropina (FSH) 31,20 zł
 Fosfataza alkaliczna (ALP) 14,40 zł
 Fosfataza alkaliczna – frakcja kostna 62,70 zł
 Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) 32,00 zł
 Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-NP) 58,70 zł
 Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP) 52,20 zł
 Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej 19,60 zł
 Fosfor nieorganiczny w surowicy 14,60 zł
 Fosforan nieorganiczny w moczu 15,50 zł
 Fruktoza w nasieniu 109,70 zł
 Fruktoza w osoczu 109,70 zł
 Fruktozamina 81,20 zł
 Galaktoza w moczu 102,30 zł
 Galaktoza we krwi 118,30 zł
 Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) 14,40 zł
 Gastryna 161,50 zł
 Glin 146,30 zł
 Glin w moczu 146,30 zł
 Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) 107,00 zł
 Glukagon 162,50 zł
 Glukoza 11,20 zł
 Glukoza – KIEROWCA 0,00 zł
 Glukoza w dobowej zbiórce moczu 15,30 zł
 Glukoza w moczu 15,30 zł
 Grupa krwi, Rh 56,70 zł
 Grypa – poziom p c w kierunku 3 szczepów wirusa… 195,10 zł
 Grypa A – p c IgG 92,20 zł
 Grypa A – p c IgM 92,20 zł
 Grypa B – p c IgG 175,20 zł
 Grypa B – p c IgM 92,20 zł
 Haptoglobina 83,00 zł
 HAV – p c przeciw HAV IgM (WZW typu A) 89,20 zł
 HAV – p c przeciw HAV total (WZW typu A) 109,50 zł
 HBc – p c przeciw HBc IgM (WZW typu B) 95,50 zł
 HBc – p c przeciw HBc total (WZW typu B) 101,40 zł
 HBe – antygen HBe (WZW typu B) 88,60 zł
 HBe – p c przeciw HBe (WZW typu B) 108,60 zł
 HBS – Antygen HBS (WZW TYPU B) 32,20 zł
 HBs – p c przeciw HBs (WZW typu B) 43,50 zł
 HBs antygen – test potwierdzenia (WZW typu B) 59,90 zł
 HCV – p c przeciw HCV (WZW typu C) 59,60 zł
 HCV – p c przeciw HCV test potwierdzenia met. R… 405,50 zł
 HDV – p c przeciw HDV (WZW typu D) 160,80 zł
 Helicobacter pylori – p c IgG 54,70 zł
 Hemoglobnina glikowana(HBA1C) 35,20 zł
 HIV – wirus HIV test potwierdzenia met. Western… 462,80 zł
 HIV – wirus HIV test przesiewowy (P C Anty-HIV … 59,30 zł
 Homocysteina 80,00 zł
 Identyfikacja p c odpornościowych 328,90 zł
 Identyfikacja szczepu SS w sanepid (identyfikac… 244,00 zł
 Immunoglobulina Ig M w surowicy 45,50 zł
 Immunoglobulina IgA w surowicy 45,50 zł
 Immunoglobulina IgE (całk.) w surowicy 39,50 zł
 Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1 184,30 zł
 Immunoglobulina IgG podklasa IgG-2 184,30 zł
 Immunoglobulina IgG podklasa IgG-3 184,30 zł
 Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4 184,30 zł
 Immunoglobulina IgG w surowicy 45,70 zł
 Inhibina B 307,70 zł
 Inhibitor C1 esterazy 238,80 zł
 Insulina 43,20 zł
 Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF (Somatomedy… 161,50 zł
 IPosiew z nosa podstawowy (procedura obejmuje p… 16,80 zł
 Jad kiełbasiany 412,00 zł
 Jod w DZM 305,70 zł
 Jod w surowicy 345,70 zł
 Kadm w moczu 165,30 zł
 Kadm we krwi 130,90 zł
 Kalcytonina 103,70 zł
 Karbamazepina 93,40 zł
 Karnityna w surowicy 123,80 zł
 KAŁ- badanie w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) 27,00 zł
 KAł- badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych 26,90 zł
 KAł- badanie w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) 27,40 zł
 KAł- badanie w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) 27,40 zł
 KAł- wykrywywanie krwi utaj. (met. immunochemic… 27,40 zł
 Kinaza kreatynowa (CK) 20,40 zł
 Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn. 54,40 zł
 Kleszczowe zapalenie opon mózgowych – p c IgG 204,80 zł
 Kleszczowe zapalenie opon mózgowych – p c IgM 212,80 zł
 Klirens kreatyniny endogennej 36,70 zł
 Kobalt w moczu 170,00 zł
 Kobalt we krwi 170,00 zł
 Koci pazur – p c IgG 308,90 zł
 Koci pazur – p c IgM 326,90 zł
 Kokaina – test jakościowy 40,20 zł
 Kontrola jałowości powietrza (78) 39,00 zł
 Koproporfiryny w moczu ze zbiórki dobowej 130,20 zł
 Koronawirus – wykrywanie antygenu (Ag) SARS-CoV… 130,00 zł
 Koronawirus – wykrywanie antygenu (Ag) SARS-CoV… 130,00 zł
 Koronawirus – wykrywanie antygenu (Ag) SARS-CoV… 130,00 zł
 Koronawirus SARS-CoV-2 -jakościowo (Wykrywanie … 267,00 zł
 Koronawirus SARS-CoV-2 -jakościowo – wersja ang… 267,00 zł
 Koronawirus SARS-CoV-2 -jakościowo – wersja nie… 267,00 zł
 Kortyzol 49,60 zł
 Kortyzol w moczu 61,50 zł
 Kortyzol w moczu ze zbiórki dobowej 61,50 zł
 Kortyzol wolny w moczu 83,50 zł
 Kreatynina w moczu 14,40 zł
 Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej 19,40 zł
 Kreatynina w surowicy 12,80 zł
 Krztusiec – p c IgA (Bordetella pertussis) 108,00 zł
 Krztusiec – p c IgG (Bordetella pertussis) 108,00 zł
 Krztusiec – p c IgM (Bordetella pertussis) 108,00 zł
 Krzywa cukrowa glukoza na czczo 11,20 zł
 Krzywa cukrowa glukoza po 2h po 75g 11,20 zł
 Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM 119,50 zł
 Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w DZM 246,40 zł
 Kwas foliowy 48,00 zł
 Kwas homowanilinowy w DZM 252,40 zł
 Kwas hydroksymasłowy 95,80 zł
 Kwas mlekowy 25,40 zł
 Kwas moczowy w moczu 19,40 zł
 Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej 19,40 zł
 Kwas moczowy w surowicy 11,20 zł
 Kwas walproinowy 79,40 zł
 Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM 184,80 zł
 Kwasy żółciowe 57,90 zł
 Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA 61,50 zł
 Lamitrin 148,50 zł
 Legionella – antygen w moczu met. ELISA 186,60 zł
 Legionella – p c IgA 316,00 zł
 Legionella – p c IgG 332,00 zł
 Legionella – p c IgM 332,00 zł
 Leptospiroza – p c IgG 162,50 zł
 Leptospiroza – p c IgM 231,40 zł
 Leptyna 366,00 zł
 Lipaza 43,20 zł
 Lipidogram 51,10 zł
 Lipoproteina a – Lp(a) 91,00 zł
 Listerioza 154,20 zł
 Lit 56,50 zł
 Luteotropina (LH) 44,70 zł
 Magnez w moczu 23,40 zł
 Magnez w moczu ze zbiórki dobowej 23,40 zł
 Magnez w surowicy 12,80 zł
 Malaria – p c przeciw malarii 80,90 zł
 Mangan w moczu 170,50 zł
 Mangan we krwi 170,50 zł
 Marihuana – jakościowo 40,20 zł
 Metamfetamina – jakościowo 37,20 zł
 Metanefryna w DZM 252,40 zł
 Metanefryna w osoczu 180,20 zł
 Methaqualone 50,20 zł
 Metoksykatecholaminy w DZM 227,90 zł
 Miedź w dobowej zbiórce moczu 89,20 zł
 Miedź w moczu 104,20 zł
 Miedź w surowicy 67,20 zł
 Mikroalbuminuria 78,00 zł
 Mikroskopowa ocena rozmazu krwi 15,40 zł
 MOCZ- badanie ogólne + osad – KIEROWCA 0,00 zł
 Mocz- badanie ogólne osad 13,60 zł
 Mocznik w moczu 19,40 zł
 Mocznik w surowicy 12,80 zł
 Mocznik w w moczu ze zbiórki dobowej 14,40 zł
 Morfologia z oprawą mikroskopową 22,90 zł
 Morfologia z rozmazem automatycznym 12,40 zł
 Morfologia z rozmazem automatycznym – KIEROWCA 0,00 zł
 Mukopolisacharydy w moczu 249,90 zł
 Mycoplazma pneumoniae – p c IgG 100,20 zł
 Mycoplazma pneumoniae – p c IgM 95,20 zł
 Narkotyki w moczu zestaw (AMP, COC, THC, BZO, MOP) 68,50 zł
 Neopteryna 170,50 zł
 Neopteryna w moczu 170,50 zł
 Nikiel w moczu 170,50 zł
 Nikiel we krwi 170,50 zł
 Noradrenalina 202,50 zł
 Noradrenalina w DZM 202,50 zł
 Normetanefryna w DZM 203,10 zł
 Nortryptylina (metabolit amitryptyliny) 146,80 zł
 NSE (enolaza swoista dla neuronów) 235,40 zł
 NT-proBNP – Peptyd natiuretyczny 167,00 zł
 Nużeniec ludzki (ocena mikroskopowa) 54,70 zł
 Odczyn Biernackiego 11,20 zł
 Odczyn Biernackiego – KIEROWCA 0,00 zł
 Odczyn Waaler-Rose 32,00 zł
 Osteokalcyna 161,50 zł
 Owsiki w wymazie okołoodbytniczym 36,50 zł
 Oznaczanie odsetka retikulocytów 25,60 zł
 Ołów w moczu 102,50 zł
 Ołów we krwi 102,50 zł
 P c antykardiolipinowe klasy IgG 80,70 zł
 P c antykardiolipinowe klasy IgM 80,70 zł
 P c antytyreoglobulinowe (ATG) 43,20 zł
 P c CANCA ( PR-3) 68,20 zł
 P c PANCA (MPO) 64,20 zł
 P c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG 211,10 zł
 P c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG – IgM 294,10 zł
 P c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgM 211,10 zł
 P c przeciw błonie podst. kłębków nerkowych … 172,30 zł
 P c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle,a 165,70 zł
 P c przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA) 72,40 zł
 P c przeciw endomysialne IgA 122,50 zł
 P c przeciw endomysialne IgG 122,50 zł
 P c przeciw fosfatydyloserynie Ig G 215,50 zł
 P c przeciw fosfatydyloserynie Ig M 215,50 zł
 P c przeciw fosfatydyloserynie Ig M, IgG 393,10 zł
 P c przeciw jajnikowe 213,50 zł
 P c przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA) 109,50 zł
 P c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT… 80,70 zł
 P c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metodą IIFT… 221,50 zł
 P c przeciw kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki 132,50 zł
 P c przeciw komórkom okładzinowym żołądka 135,00 zł
 P c przeciw korze nadnerczy (N63) 158,50 zł
 P c przeciw mięśniom gładkim (ASMA) 109,70 zł
 P c przeciw mięśniom poprzecznie prazkowanym 166,50 zł
 P c przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1) 133,30 zł
 P c przeciw mitochondrialne (AMA) 102,30 zł
 P c przeciw mitochondrialne AMA-ETI 92,30 zł
 P c przeciw mitochondrialne AMA-M2 81,90 zł
 P c przeciw nabłonkowi kanalików żółciowych (BDA) 144,50 zł
 P c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) 43,20 zł
 P c przeciw plemnikowe 144,50 zł
 P c przeciw receptorowi acetylocholiny 254,90 zł
 P c przeciw receptorowi TSH (TRAb) 156,20 zł
 P c przeciw retikulinie (ARA) 226,50 zł
 P c przeciw sercowe klasy IgG 197,50 zł
 P c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasi… 137,70 zł
 P c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasi… 137,70 zł
 P c przeciw wyspom trzustkowym 222,50 zł
 Pakiet przeciwciała koronawirusa anty SARS –CoV… 180,00 zł
 PAPP-A 114,80 zł
 Paracetamol w surowicy 258,20 zł
 Paragrypa – p c IgG 183,60 zł
 Paragrypa – p c IgM 203,10 zł
 Paragrypa – p c IgM i IgG 258,60 zł
 Parathormon PTH 64,00 zł
 Parwowirus B19 – p c IgM i IgG met. ELISA 266,50 zł
 Peptyd Natriuretyczny Typu B 164,10 zł
 Pneumocystis jiroveci (carinii) – p c IgM, IgG … 234,90 zł
 Polio – typowanie wirusa 663,00 zł
 Porfiryny metodą ilościową 500,40 zł
 Porfiryny w erytrocytach 579,70 zł
 Posiew bioptatów i wydzielin 104,80 zł
 Posiew cewników, drenów, protez 29,90 zł
 Posiew ilościowy wydzieliny oskrzelowej (BAL) 68,80 zł
 Posiew kału ogólny, wymaz z odbytu (procedura o… 81,40 zł
 Posiew materiałów z dolnych dróg oddechowych (p… 67,20 zł
 Posiew materiału z dróg moczowo płciowych (kana… 75,00 zł
 Posiew materiału z przewodu słuchowego zewnętrz… 57,40 zł
 Posiew materiału z ucha środkowego, zatok (proc… 88,80 zł
 Posiew moczu (procedura obejmuje posiew w kieru… 48,70 zł
 Posiew na obecność grzybów drożdżopodobnych (pr… 44,90 zł
 Posiew na obecność SS dla celów sanitarno-epide… 60,00 zł
 Posiew wydzieliny ropnej w kierunku bakterii tl… 104,00 zł
 Posiew wymazu z powierzchni (78) 24,90 zł
 Posiew z górnych dróg oddechowych podstawowy (p… 51,80 zł
 Posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony (… 76,20 zł
 Posiew z jamy ustnej (procedura obejmuje posiew… 57,40 zł
 Posiew z nosa podstawowy (procedura obejmuje po… 51,80 zł
 Posiew z nosa rozszerzony (procedura obejmuje p… 74,20 zł
 Potas w moczu 23,40 zł
 Potas w moczu ze zbiórki dobowej 23,40 zł
 Potas w surowicy 10,40 zł
 Prealbumina 106,30 zł
 Procolagen typ I, N-końcowy peptyd (PINP) 227,80 zł
 Profil aminokwasów 258,40 zł
 Profil kwasów organicznych metodą GC MS 357,70 zł
 Profil steroidowy w moczu (metoda GC MS) 566,50 zł
 Progesteron 36,80 zł
 Proinsulina 259,20 zł
 Prokalcytonina PCT (SUR) 247,80 zł
 Prokolagen typu III 170,00 zł
 Prolaktyna (PRL) 36,80 zł
 Proteinogram – elektorforeza lipoprotein 153,00 zł
 Proteinogram – elektroforeza białek moczu 51,40 zł
 Proteinogram – elektroforeza surowicy 51,40 zł
 Protoporfiryna cynkowa 388,80 zł
 Próba Mayera 84,80 zł
 Przeciwciała koronawirusa anty SARS –CoV-2 w kl… 100,00 zł
 Przeciwciała koronawirusa anty SARS –CoV-2-IgG,… 95,00 zł
 Przeciwciała koronawirusa anty SARS –CoV-2-IgM,… 95,00 zł
 Przeciwciała koronawirusa SARS Cov-2 IgG/IgM – … 60,00 zł
 Przeciwciała koronawirusa SARS-CoV-2 w klasie I… 89,60 zł
 Przeciwciała koronawirusa SARS-CoV-2 w klasie I… 99,00 zł
 Przeciwciała odpornościowe – test przesiewowy 53,00 zł
 PSA całkowity 45,60 zł
 PSA wolny 85,50 zł
 PT – CZAS PROTROMBINOWY WSKAŹNIK QUICKA, INR 13,60 zł
 Pyrylinks – D 168,80 zł
 Płytki krwi 24,50 zł
 Renina w osoczu 187,50 zł
 Rozpuszczalny receptor transferyny STfR 186,50 zł
 RSV – p c IgG 198,40 zł
 RSV – p c IgM 234,80 zł
 Rtęć w moczu 170,50 zł
 Rtęć we krwi 170,50 zł
 Rubella (różyczka ) – awidność p c IgG 446,80 zł
 Rubella (różyczka ) – p c IgG 57,70 zł
 Rubella (różyczka ) – p c IgM 69,70 zł
 Salicylany w moczu 110,20 zł
 Salicylany w surowicy 90,20 zł
 Selen 158,50 zł
 Selen w moczu 170,50 zł
 Serotonina w DZM 203,10 zł
 Serotonina w osoczu 203,10 zł
 Serotonina w surowicy 203,10 zł
 Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S) 70,00 zł
 Sód w surowicy 10,40 zł
 Szczawiany 75,30 zł
 Szczawiany w DZM 156,30 zł
 Teofilina 154,20 zł
 Test ciążowy 39,50 zł
 Test kiłowy – potwierdzenia (FTA, FTA-ABS) 78,50 zł
 Test kiłowy – przesiewowy (WR) 21,50 zł
 Test metaboliczny w moczu 68,20 zł
 Testosteron 28,00 zł
 Testosteron wolny 109,50 zł
 TIBC – Całkowita zdolność wiązania żelaza 31,70 zł
 TNF alfa (SUR) – cytokina prozapalna 180,10 zł
 Topiramat (Topamax) 351,00 zł
 Toxocara canii – p c 146,20 zł
 Toxoplazma gondi – awidność p c IgG 150,00 zł
 Toxoplazma gondi – p c IgA 235,30 zł
 Toxoplazma gondi – p c IgG 56,60 zł
 Toxoplazma gondi – p c IgM 56,60 zł
 TPA – tkankowy antygen polipeptydowy 267,10 zł
 TPS – tkankowy swoisty antygen polipeptydowy 136,50 zł
 Transferyna 54,50 zł
 Trichinella spiralis p c IgG (włośnica) 255,80 zł
 Triglicerydy 14,40 zł
 Troponina T 58,70 zł
 Trzustkowa elastaza 1 w kale 203,10 zł
 Trzustkowa elastaza 1 w surowicy 170,50 zł
 Tyreoglobulina 73,90 zł
 Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji 27,20 zł
 Varicella Zoster – p c IgG w surowicy (ospa i p… 226,50 zł
 Varicella Zoster – p c IgM w surowicy (ospa i p… 226,50 zł
 Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej 18,40 zł
 Wapń całkowity w surowicy 12,80 zł
 Wapń w moczu 18,40 zł
 Wapń zjonizowany 34,70 zł
 Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP) 293,40 zł
 Wirus odry p c IgM i IgG 216,80 zł
 Witamina 25(OH)D Total 61,60 zł
 Witamina A (retinol) w surowicy 116,70 zł
 Witamina B1 (Tiamina) 170,10 zł
 Witamina B12 37,60 zł
 Witamina D3 (1,25(OH)2D3) 233,40 zł
 Witamina E 131,80 zł
 Wolna trijodotyronina (FT3) 29,60 zł
 Wolna tyroksyna (FT4) 29,60 zł
 Wolne kwasy tłuszczowe 207,50 zł
 Wpis grupy do krew karty 74,20 zł
 Wągrzyca – p c met. ELISA 335,30 zł
 Yersinia – p c IgA 110,50 zł
 Yersinia – p c IgG 110,50 zł
 Yersinia – p c IgM 110,50 zł
 Złoto w surowicy 177,50 zł
 Świnka – p c IgG 191,80 zł
 Świnka – p c IgM 190,20 zł
 Łańcuchy wolne lekkie kappa w moczu 332,00 zł
 Łańcuchy wolne lekkie kappa w surowicy 332,00 zł
 Łańcuchy wolne lekkie lambda w moczu 332,00 zł
 Łańcuchy wolne lekkie lambda w surowicy 332,00 zł
 Żelazo w surowicy (O95) 13,60 zł
 Barbiturany w moczu 56,70 zł
 Methadon 263,20 zł
 Morfina Opiaty – test jakościowy 40,20 zł