Laboratorium

Badania laboratoryjne od A do Z

Badania, polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT. W pozostałych wypadkach, do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.”

Cennik obowiązuje od 1.12.2021 r.
NAZWA BADANIA  CENA 
17 – hydroksysterydy w DZM 144,30 zł
17 – ketosterydy w DZM 110,20 zł
17 – OH progesteron 35,80 zł
5-Nukleotydaza 82,70 zł
ACTH – hormon adrenokortykotropowy 27,56 zł
Adenowirus – p c przeciw adenowirusom w surowicy 51,60 zł
Adrenalina w DZM 83,80 zł
Adrenalina w osoczu (Epinefryna) 83,80 zł
Albumina w surowicy 8,00 zł
Aldolaza 29,80 zł
Aldosteron 36,90 zł
Aldosteron – wolny w MOCZu 91,30 zł
Alfa – fetoproteina (AFP) 24,30 zł
Alfa 1 – antytrypsyna 47,40 zł
Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid) 41,90 zł
Alfa-1-mikroglobulina w MOCZu 55,20 zł
Alfa-2-antyplazmina (aktywność) 78,00 zł
Alfa-2-makroglobulina w DZM 86,00 zł
Alfa-2-makroglobulina w surowicy 55,10 zł
Alkohol etylowy 20,70 zł
Ameba – p c met. odczynu hemaglutynacji pośredniej 51,60 zł
Amfetamina – test jakościowy 9,50 zł
AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA (ALT) 10,00 zł
AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA (AST) 10,00 zł
Amiodaron 91,30 zł
Amylaza trzustkowa w surowicy 9,50 zł
Amylaza w MOCZu 9,50 zł
AMYLAZA W SUROWICY 9,50 zł
Androstendion 34,20 zł
Antybiogram dla Helicobacter pylori 153,20 zł
Anty-Mullerian hormon (AMH) 153,20 zł
Apolipoproteina A1 (APO A1) 48,50 zł
Apolipoproteina A2 (APO A2) 66,10 zł
Apolipoproteina B (APO B) 48,50 zł
APTT – Czas kaolinowo – kefalinowy 10,00 zł
Arabinitol 166,50 zł
Arylosulfataza A 55,20 zł
ASO (test ilościowy) 9,00 zł
Badanie na nosicielstwo MRSA (78) 27,50 zł
Badanie na obecność Norovirusów (wykrywanie wir… 165,40 zł
Bar w krwi lub surowicy 87,30 zł
Bar w MOCZu 87,30 zł
Barbiturany w MOCZu 30,60 zł
Barbiturany w surowicy 28,10 zł
Bąblowica – p c EM2 352,00 zł
Bąblowica – p c IgG met. Western-Blot 292,20 zł
Bąblowica – p c met. ELISA 102,50 zł
Benzodiazepiny w MOCZU 17,70 zł
Benzodiazepiny w surowicy 10,00 zł
Beryl 87,30 zł
Beta – Cross Laps – marker resorpcji kostnej 86,00 zł
Beta-2-mikroglobulina 66,20 zł
Beta-karoten 125,70 zł
Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) 19,90 zł
B-HCG – wolna podjednostka B-HCG 88,20 zł
B-HCG Gonadotropina kosmówkowa 22,00 zł
Białko Bence-Jonesa 46,30 zł
Białko C 50,70 zł
Białko całkowite 8,00 zł
BIAŁKO C-REAKTYWNE (CRP) – ILOŚCIOWE 12,00 zł
Białko monoklonalne metoda immunofiksacji (IFE) 226,00 zł
Białko S 82,10 zł
Białko S-100B (Test Sangtec 100) 94,80 zł
Białko w dobowej zbiórce MOCZu 8,00 zł
Białko w MOCZu 8,00 zł
Białko wiążace Witaminę D w MOCZu (VDBP) 99,20 zł
Białko wiążace Witaminę D w surowicy (VDBP) 99,20 zł
Bilans tłuszczowy w kale 99,20 zł
Bilirubina bezpośrednia w surowicy 9,00 zł
Bilirubina całkowita w surowicy 9,00 zł
Bilirubina pośrednia w surowicy 4,00 zł
Bizmut w MOCZu 87,30 zł
Bizmut we krwi 87,30 zł
Błonnica – p c IgG 157,40 zł
BORELIOZA – P C IGG MET. IMMUNOENZYMATYCZNĄ 35,00 zł
Borelioza – p c IgG met. Western-Blot 106,00 zł
BORELIOZA – P C IGM MET. IMMUNOENZYMATYCZNĄ 35,00 zł
Borelioza – p c IgM met. Western-Blot 106,00 zł
Brom w surowicy 86,00 zł
Brucelloza – odczyn aglutynacyjny Wrighta 51,60 zł
Brucelloza – odczyn wiązania dopełniacza (OWD) 66,20 zł
C – peptyd 27,60 zł
C – telopeptyd i kolagenu – ICTP 131,00 zł
C3 składnik dopełniacza 47,20 zł
C4 składnik dopełniacza 47,20 zł
CA – 50 105,00 zł
CA 125 35,00 zł
CA 15-3 29,00 zł
CA 19-9 24,00 zł
CA 72-4 74,00 zł
Całkowita trójjodotyronina (T3) 19,00 zł
Całkowita tyroksyna (T4) 19,00 zł
Campylobacter – p c IgA 91,30 zł
Campylobacter – p c IgG 91,30 zł
CEA – Antygen karcinoembrionalny 35,00 zł
Ceruloplazmina 25,40 zł
Chlamydia trachomatis – p c IgA 47,50 zł
Chlamydia trachomatis – p c IgG 47,50 zł
Chlamydia trachomatis – p c IgM 43,00 zł
Chlamydiophila pneumoniae – p c IgA 43,00 zł
Chlamydiophila pneumoniae – p c IgG 44,00 zł
Chlamydiophila pneumoniae – p c IgM 44,00 zł
Chlorki w MOCZu ze zbiórki dobowej 8,00 zł
Chlorki w surowicy 8,00 zł
CHOLESTEROL CAŁKOWITY 10,00 zł
CHOLESTEROL HDL W SUROWICY 10,00 zł
CHOLESTEROL LDL – WYLICZANY 4,00 zł
CHOLESTEROL LDL BEZPOŚREDNI ZMIERZONY 10,50 zł
Cholinoesteraza 26,70 zł
Chrom w MOCZu 87,30 zł
Chrom we krwi 87,30 zł
Chromogranina A 143,30 zł
CMV – wirus cytomegalii awidność p c IgG 60,50 zł
CMV – wirus cytomegalii p c IgG 25,50 zł
CMV – wirus cytomegalii p c IgM 30,00 zł
Coxackie – p c przeciw wirusom Coxackie 132,30 zł
Cyfra 21-1 55,10 zł
Cyklosporyna 131,00 zł
Cynk w MOCZu 42,50 zł
Cynk w surowicy 24,60 zł
Cystatyna C 53,00 zł
Cystyna 64,00 zł
Cytryniany w nasieniu 66,10 zł
Czynnik reumatoidalny (RF) – ilość 13,50 zł
Czynnik reumatoidalny (RF) – latex 13,50 zł
Czynnik reumatoidalny RF IgG 49,60 zł
Czynnik reumatoidalny RF IgM 49,60 zł
D-dimery 27,50 zł
Dehydroepiandrosteron (DHEA) 49,60 zł
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 9,00 zł
Digoksyna 30,00 zł
Dihydrotestosteron (DHT) 64,80 zł
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C14-C20) 289,80 zł
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26) 83,80 zł
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26) 289,80 zł
Dopamina w DZM 144,20 zł
Drobny materiał tkankowy 26,50 zł
0,00 zł
EBV – wirus Epsteina Barr – test lateksowy (mon… 12,70 zł
EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p c IgG (… 51,60 zł
EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p c IgM (… 51,60 zł
Enterowirus – p c IgG 76,10 zł
Enterowirus – p c IgM 76,10 zł
Eozynofilia 15,90 zł
Erytropoetyna 66,20 zł
Estradiol (E2) 21,00 zł
ESTRIAL WOLNY 40,80 zł
Estriol wolny 40,80 zł
Estron (E1) 61,50 zł
Fencyklidyna w moczu 10,50 zł
Fenobarbital 78,10 zł
Fenol w MOCZu (metabolity benzenu) 60,40 zł
Fenotiazyna 51,60 zł
Ferrytyna 21,00 zł
Fibrynogen 9,00 zł
Fluor w MOCZu 73,90 zł
Fluor w surowicy 64,80 zł
Folikulotropina (FSH) 19,00 zł
Fosfataza alkaliczna – frakcja kostna 38,30 zł
Fosfataza alkaliczna (ALP) 8,00 zł
Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) 9,00 zł
Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-NP) 25,10 zł
Fosfataza kwaśna sterczowa ((PAP) 29,80 zł
Fosfor nieorganiczny w MOCZu ze zbiórki dobowej 7,00 zł
Fosfor nieorganiczny w surowicy 8,00 zł
Fosforan nieorganiczny w MOCZu 7,00 zł
Fruktoza w nasieniu 54,90 zł
Fruktoza w osoczu 54,90 zł
Fruktozamina 35,80 zł
Galaktoza w MOCZu 52,40 zł
Galaktoza we krwi 59,80 zł
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) 10,00 zł
Gastryna 86,00 zł
Glin 74,00 zł
Glin w MOCZu 74,00 zł
Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) 26,00 zł
Glukagon 91,30 zł
GLUKOZA 10,00 zł
Glukoza w dobowej zbiórce MOCZu 9,00 zł
Glukoza w MOCZu 8,00 zł
Grupa krwi, Rh 31,00 zł
Grypa – poziom p c w kierunku 3 szczepów wirusa… 104,50 zł
Grypa A – p c IgG 66,20 zł
Grypa A – p c IgM 66,20 zł
Grypa B – p c IgG 66,20 zł
Grypa B – p c IgM 66,20 zł
Haptoglobina 44,10 zł
HAV – p c przeciw HAV IgM (WZW typu A) 34,20 zł
HAV – p c przeciw HAV total (WZW typu A) 44,10 zł
HBc – p c przeciw HBc IgM (WZW typu B) 37,50 zł
HBc – p c przeciw HBc total (WZW typu B) 30,90 zł
HBe – antygen HBe (WZW typu B) 25,90 zł
HBe – p c przeciw HBe (WZW typu B) 31,70 zł
HBS – ANTYGEN HBS (WZW TYPU B) 18,20 zł
HBs – p c przeciw HBs (WZW typu B) 21,80 zł
HBs antygen – test potwierdzenia (WZW typu B) 35,80 zł
HCV – p c przeciw HCV (WZW typu C) 25,90 zł
HCV – p c przeciw HCV test potwierdzenia met. R… 211,70 zł
HDV – p c przeciw HDV (WZW typu D) 83,80 zł
Helicobacter pylori – p c IgG 21,20 zł
HEMOGLOBINA GLIKOWANA (HBA1C) 18,20 zł
HIV – wirus HIV test potwierdzenia met. Western… 317,50 zł
HIV – WIRUS HIV TEST PRZESIEWOWY (P C ANTY-HIV … 27,30 zł
Homocysteina 38,30 zł
Hormon antydiuretyczny (ADH, wazopresyna) 130,10 zł
Hormon wzrostu (hGH) 29,30 zł
HSV – wirus opryszczki p c IgM met. EIA 78,10 zł
HSV – wirus opryszczki typ 1 2 p c IgG met. EIA 78,10 zł
Identyfikacja p c odpornościowych 198,50 zł
Identyfikacja szczepu SS w SANEPID (identyfikac… 119,10 zł
Immunoglobulina Ig M w surowicy 20,20 zł
Immunoglobulina IgA w surowicy 20,20 zł
Immunoglobulina IgE (całk.) w surowicy 25,10 zł
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1 66,20 zł
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-2 66,20 zł
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-3 66,20 zł
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4 66,20 zł
Immunoglobulina IgG w surowicy 20,20 zł
Inhibina B 220,50 zł
Inhibitor C1 esterazy 157,50 zł
Insulina 26,00 zł
Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF (Somatomedy… 95,50 zł
IPosiew z nosa podstawowy (procedura obejmuje p… 22,00 zł
Jad kiełbasiany 263,30 zł
Jod w DZM 236,80 zł
Jod w surowicy 236,80 zł
Kadm w MOCZu 91,30 zł
Kadm w surowicy 91,30 zł
Kadm we krwi 91,30 zł
Kalcytonina 55,20 zł
KAł- badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych 11,00 zł
KAŁ- badanie w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) 12,70 zł
KAł- badanie w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) 12,70 zł
KAł- badanie w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) 12,70 zł
KAł- wykrywywanie krwi utaj. (met. immunochemic… 8,60 zł
KAL – badanie rozszerzone – resztki. pasoż. lam… 24,80 zł
Kamień MOCZowy – analiza składu 31,70 zł
Karbamazepina 30,00 zł
Karnityna w surowicy 64,00 zł
Kinaza kreatynowa (CK) 8,30 zł
Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn. 12,70 zł
Kleszczowe zapalenie opon mózgowych – p c IgG 117,80 zł
Kleszczowe zapalenie opon mózgowych – p c IgM 117,80 zł
Klirens kreatyniny endogennej 8,80 zł
Klirens kreatyniny endogennej 7,00 zł
Kobalt w MOCZu 87,30 zł
Kobalt we krwi 87,30 zł
Koci pazur – p c IgG 512,70 zł
Koci pazur – p c IgM 512,70 zł
Kokaina – test jakościowy 25,10 zł
Kontrola jałowości powietrza (78) 26,20 zł
Koproporfiryny w MOCZu ze zbiórki dobowej 66,50 zł
Kortyzol 26,00 zł
Kortyzol w MOCZu 42,50 zł
Kortyzol w MOCZu ze zbiórki dobowej 30,00 zł
Kortyzol wolny w MOCZu 51,60 zł
Krążacy antykoagulant Tocznia 126,80 zł
Kreatynina w MOCZu 10,00 zł
Kreatynina w MOCZu ze zbiórki dobowej 10,00 zł
KREATYNINA W SUROWICY 10,00 zł
Krztusiec – p c IgA (Bordetella pertussis) 40,80 zł
Krztusiec – p c IgG (Bordetella pertussis) 40,80 zł
Krztusiec – p c IgM (Bordetella pertussis) 40,80 zł
Krzywa cukrowa glukoza na czczo 10,00 zł
Krzywa cukrowa glukoza po 2h po 75g 10,00 zł
Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM 51,60 zł
Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w DZM 131,00 zł
Kwas foliowy 21,80 zł
Kwas homowanilinowy w DZM 131,00 zł
Kwas hydroksymasłowy 49,10 zł
Kwas mlekowy 13,50 zł
Kwas MOCZowy w MOCZu 8,00 zł
Kwas MOCZowy w MOCZu ze zbiórki dobowej 8,00 zł
KWAS MOCZOWY W SUROWICY 10,00 zł
Kwas walproinowy 38,30 zł
Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM 83,80 zł
Kwasy Żółciowe 62,30 zł
Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA 24,30 zł
Lamitrin 91,30 zł
Legionella – antygen w MOCZu met. ELISA 96,20 zł
Legionella – p c IgA 205,10 zł
Legionella – p c IgG 205,10 zł
Legionella – p c IgM 205,10 zł
Leptospiroza – p c IgG 91,30 zł
Leptospiroza – p c IgM 131,00 zł
Leptyna 220,50 zł
Lipaza 13,50 zł
Lipidogram 26,80 zł
Lipoproteina a – Lp(a) 55,60 zł
Listerioza 66,50 zł
Lit 54,90 zł
Luteotropina (LH) 19,30 zł
Łańcuchy wolne lekkie kappa w MOCZu 194,00 zł
Łańcuchy wolne lekkie kappa w surowicy 194,00 zł
Łańcuchy wolne lekkie lambda w MOCZu 194,00 zł
Łańcuchy wolne lekkie lambda w surowicy 194,00 zł
Magnez w MOCZu 10,00 zł
Magnez w MOCZu ze zbiórki dobowej 10,00 zł
MAGNEZ W SUROWICY 10,00 zł
Malaria – p c przeciw malarii 39,50 zł
Mangan w MOCZu 91,30 zł
Mangan we krwi 91,30 zł
Marihuana – jakościowo 10,20 zł
Metamfetamina – jakościowo 10,20 zł
Metanefryna w DZM 131,00 zł
Metanefryna w osoczu 131,00 zł
Methadon 40,50 zł
Metoksykatecholaminy w DZM 158,80 zł
Miedź w dobowej zbiórce MOCZu 45,00 zł
Miedź w MOCZu 54,00 zł
Miedź w surowicy 25,20 zł
Mikroalbuminuria 21,80 zł
Mikroskopowa ocena rozmazu krwi 9,50 zł
MOCZ- badanie ogólne osad 10,00 zł
MOCZnik w MOCZu 8,00 zł
MOCZnik w MOCZu ze zbiórki dobowej 8,00 zł
MOCZnik w surowicy 8,00 zł
Morfina Opiaty – test jakościowy 10,30 zł
Morfologia z oprawą mikroskopową 15,00 zł
MORFOLOGIA Z ROZMAZEM AUTOMATYCZNYM 10,00 zł
Mukopolisacharydy w MOCZu 163,20 zł
Mycoplazma pneumoniae – p c IgG 43,00 zł
Mycoplazma pneumoniae – p c IgM 43,00 zł
NA, K W SUROWICY – JONOGRAM 15,00 zł
Narkotyki w MOCZu zestaw (AMP, COC, THC, BZO, MOP) 36,00 zł
Neopteryna 91,30 zł
Neopteryna w MOCZu 91,30 zł
Nikiel w MOCZu 91,30 zł
Nikiel we krwi 91,30 zł
Noradrenalina 102,80 zł
Noradrenalina w DZM 102,80 zł
Normetanefryna w DZM 104,50 zł
Nortryptylina (metabolit amitryptyliny) 78,10 zł
NSE (enolaza swoista dla neuronów) 131,00 zł
NT-proBNP – Peptyd natiuretyczny 80,50 zł
Nużeniec ludzki (ocena mikroskopowa) 12,70 zł
Odczyn Biernackiego 9,00 zł
Odczyn Waaler-Rose 11,90 zł
Ołów w MOCZu 48,30 zł
Ołów we krwi 46,20 zł
Osteokalcyna 91,30 zł
Owsiki w wymazie okołoodbytniczym 21,80 zł
Oznaczanie odsetka retikulocytów 9,50 zł
P c antykardiolipinowe klasy IgG 37,10 zł
P c antykardiolipinowe klasy IgM 37,10 zł
P c antytyreoglobulinowe (ATG) 22,50 zł
P c CANCA ( PR-3) 34,60 zł
P c PANCA (MPO) 34,60 zł
P c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG 107,80 zł
P c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG – IgM 183,90 zł
P c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgM 107,80 zł
P c przeciw błonie podst. kłębków nerkowych … 110,00 zł
P c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle,a 83,80 zł
P c przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA) 37,50 zł
P c przeciw endomysialne IgA 64,00 zł
P c przeciw endomysialne IgG 64,00 zł
P c przeciw fosfatydyloserynie Ig G 70,00 zł
P c przeciw fosfatydyloserynie Ig M 70,00 zł
P c przeciw fosfatydyloserynie Ig M, IgG 115,20 zł
P c przeciw jajnikowe 112,70 zł
P c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT… 30,90 zł
P c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metodą IIFT… 123,00 zł
P c przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA) 59,60 zł
P c przeciw kanalikom dróg żółciowych 59,60 zł
P c przeciw kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki 67,30 zł
P c przeciw komórkom okładzinowym żołądka 79,40 zł
P c przeciw korze nadnerczy (N63) 67,30 zł
P c przeciw mięśniom gładkim (ASMA) 53,00 zł
P c przeciw mięśniom poprzecznie prazkowanym 78,00 zł
P c przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1) 67,30 zł
P c przeciw mitochondrialne (AMA) 46,10 zł
P c przeciw mitochondrialne AMA-ETI 58,50 zł
P c przeciw mitochondrialne AMA-M2 63,10 zł
P c przeciw nabłonkowi kanalików żółciowych (BDA) 59,60 zł
P c przeciw pemphigus 165,40 zł
P c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) 24,30 zł
P c przeciw plemnikowe 73,90 zł
P c przeciw receptorowi acetylocholiny 142,50 zł
P c przeciw receptorowi TSH (TRAb) 78,60 zł
P c przeciw retikulinie (ARA) 59,60 zł
P c przeciw sercowe klasy IgG 102,80 zł
P c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasi… 67,30 zł
P c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasi… 67,30 zł
P c przeciw wyspom trzustkowym 78,00 zł
PAPP-A 66,20 zł
Paracetamol w surowicy 46,60 zł
Paragrypa – p c IgG 116,30 zł
Paragrypa – p c IgM 89,90 zł
Paragrypa – p c IgM i IgG 132,30 zł
Parathormon PTH 30,00 zł
Parwowirus B19 – p c IgM i IgG met. ELISA 137,80 zł
Peptyd Natriuretyczny Typu B 95,40 zł
Płytki krwi 9,50 zł
Pneumocystis jiroveci (carinii) – p c IgM, IgG … 159,90 zł
POLIO – typowanie wirusa 419,00 zł
Porfiryny metodą ilościową 370,50 zł
Porfiryny w erytrocytach 374,90 zł
Posiew bioptatów i wydzielin 49,60 zł
Posiew cewników, drenów, protez 33,80 zł
Posiew ilościowy wydzieliny oskrzelowej (BAL) 50,70 zł
Posiew KAłu ogólny, wymaz z odbytu (procedura o… 35,30 zł
Posiew materiałów z dolnych dróg oddechowych (p… 38,00 zł
Posiew materiału z dróg MOCZowo płciowych (kana… 39,70 zł
Posiew materiału z przewodu słuchowego zewnętrz… 34,80 zł
Posiew materiału z ucha środkowego, zatok (proc… 58,50 zł
Posiew MOCZu (procedura obejmuje posiew w kieru… 25,40 zł
Posiew na obecność grzybów drożdżopodobnych (pr… 25,40 zł
POSIEW NA OBECNOŚĆ SS DLA CELÓW SANITARNO-EPIDE… 39,70 zł
Posiew w kierunku Helicobacter pylori z oznacze… 80,50 zł
POSIEW WYDZIELINY ROPNEJ W KIERUNKU BAKTERII BE… 46,30 zł
Posiew wydzieliny ropnej w kierunku bakterii tl… 46,30 zł
Posiew wymazu z powierzchni (78) 22,00 zł
Posiew z górnych dróg oddechowych podstawowy (p… 25,60 zł
Posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony (… 40,80 zł
Posiew z jamy ustnej (procedura obejmuje posiew… 28,70 zł
Posiew z nosa podstawowy (procedura obejmuje po… 25,70 zł
Posiew z nosa rozszerzony (procedura obejmuje p… 40,80 zł
Potas w MOCZu 12,70 zł
Potas w MOCZu ze zbiórki dobowej 12,70 zł
POTAS W SUROWICY 10,00 zł
Prealbumina 58,20 zł
Procolagen typ I, N-końcowy peptyd (PINP) 157,40 zł
Profil aminokwasów 131,00 zł
Profil kwasów organicznych metodą GC MS 197,10 zł
Profil steroidowy w MOCZu (metoda GC MS) 291,10 zł
Progesteron 25,00 zł
Proinsulina 168,70 zł
Prokalcytonina PCT (SUR) 75,50 zł
Prokolagen typu III 87,30 zł
PROLAKTYNA (PRL) 19,00 zł
Proteinogram – elektorforeza lipoprotein 38,30 zł
Proteinogram – elektroforeza białek moczu 17,70 zł
Proteinogram – elektroforeza surowicy 17,70 zł
Protoporfiryna cynkowa 71,70 zł
Próba Mayera 49,10 zł
Przeciwciała odpornościowe – test przesiewowy 25,90 zł
PSA CAŁKOWITY 35,00 zł
PSA wolny 21,80 zł
PT – CZAS PROTROMBINOWY WSKAŹNIK QUICKA, INR 8,00 zł
Pyrylinks – D 78,10 zł
Renina w osoczu 99,30 zł
Rozpuszczalny receptor transferyny STfR 95,40 zł
RSV – p c IgG 131,00 zł
RSV – p c IgM 148,90 zł
Rtęć w MOCZu 91,30 zł
Rtęć we krwi 91,30 zł
Rubella (różyczka ) – awidność p c IgG 117,80 zł
Rubella (różyczka ) – p c IgG 25,90 zł
Rubella (różyczka ) – p c IgM 38,30 zł
Salicylany w MOCZu 37,50 zł
Salicylany w surowicy 38,30 zł
Selen 91,30 zł
Selen w MOCZu 91,30 zł
Serotonina w DZM 104,50 zł
Serotonina w Osoczu 104,50 zł
Serotonina w surowicy 104,50 zł
Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S) 25,90 zł
Sód w MOCZu 10,00 zł
Sód w MOCZu ze zbiórki dobowej 10,00 zł
Sód w surowicy 10,00 zł
Stopień czystości pochwy (ocena preparatu) 36,40 zł
Szczawiany 47,20 zł
Szczawiany w DZM 82,70 zł
Świnka – p c IgG 66,20 zł
Świnka – p c IgM 64,80 zł
Teofilina 69,70 zł
Test ciążowy 19,80 zł
Test kiłowy – potwierdzenia (FTA, FTA-ABS) 55,60 zł
Test kiłowy – przesiewowy (WR) 9,50 zł
Test lateksowy na obecność antygenów bakterii w… 104,50 zł
Test metaboliczny w MOCZu 34,70 zł
Test przesiewowy w kierunku Clostridium diffici… 111,30 zł
Testosteron 25,00 zł
Testosteron wolny 59,00 zł
TIBC – Całkowita zdolność wiązania żelaza 9,50 zł
TNF alfa (SUR) – cytokina prozapalna 93,30 zł
Topiramat (Topamax) 234,50 zł
Toxocara canii – p c 72,80 zł
Toxoplazma gondi – awidność p c IgG 72,60 zł
Toxoplazma gondi – p c IgA 129,70 zł
Toxoplazma gondi – p c IgG 23,70 zł
Toxoplazma gondi – p c IgM 25,90 zł
TPA – tkankowy antygen polipeptydowy 130,10 zł
TPS – tkankowy swoisty antygen polipeptydowy 79,40 zł
Transferyna 22,00 zł
Trichinella spiralis p c IgG (włośnica) 157,50 zł
TRIGLICERYDY 10,00 zł
TROPONINA T 30,00 zł
Trzustkowa elastaza 1 w kale 104,50 zł
Trzustkowa elastaza 1 w surowicy 91,30 zł
Tyreoglobulina 33,00 zł
TYREOTROPINA (TSH) TRZECIEJ GENERACJI 23,00 zł
Varicella Zoster – p c IgG w surowicy (ospa i p… 60,60 zł
Varicella Zoster – p c IgM w surowicy (ospa i p… 60,60 zł
Wapń całkowity w MOCZu ze zbiórki dobowej 8,00 zł
WAPŃ CAŁKOWITY W SUROWICY 8,00 zł
Wapń w MOCZu 8,00 zł
Wapń zjonizowany 14,30 zł
Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP) 170,70 zł
Wągrzyca – p c met. ELISA 215,00 zł
Wągrzyca – test potwierdzania met. Western-Blot 490,60 zł
Wirus odry p c IgM i IgG 262,00 zł
Witamina 25(OH)D Total 60,00 zł
Witamina A (retinol) w surowicy 68,80 zł
Witamina B1 (Tiamina) 144,20 zł
Witamina B12 38,00 zł
Witamina D3 (1,25(OH)2D3) 137,80 zł
Witamina E 78,00 zł
WOLNA TRIJODOTYRONINA (FT3) 25,00 zł
WOLNA TYROKSYNA (FT4) 25,00 zł
Wolne kwasy tłuszczowe 96,50 zł
Wpis grupy do krew karty 37,50 zł
Yersinia – p c IgA 59,60 zł
Yersinia – p c IgG 59,60 zł
Yersinia – p c IgM 59,60 zł
Złoto w surowicy 91,30 zł
ŻELAZO W SUROWICY (O95) 8,00 zł