Badania profilaktyczne w Poradni Medycyny Pracy

Szanowni Państwo,

W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego i wzrostem liczby zachorowań  dbając o bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów oraz pracowników wprowadzamy zmiany w  realizacji badań profilaktycznych.

Badania pacjentów w Poradni Medycyny Pracy w trybie stacjonarnym (bezpośrednim) odbywać się będą tylko po wcześniejszej rejestracji. Pacjenci zobowiązani są na terenie przychodni do noszenia maseczek zasłaniających nos i usta oraz dezynfekcji rąk.

Rejestracja na badania możliwa jest jedynie drogą elektroniczną. Skan skierowania należy przesłać na adres: profilaktyka@przychodniaportowa.pl wraz z  aktualnym numerem telefonu pracownika.

Zgodnie z nowelizacją 31.03.2020 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w pierwszej kolejności realizować będziemy zgłoszenia na badania KONTROLNE oraz WSTĘPNE. Na zgłoszenia badań OKRESOWYCH odpowiadać będziemy w najszybszym możliwym terminie.

W tytule wiadomości prosimy o zaznaczanie: badanie „kontrolne”, badanie „wstępne” lub badanie „okresowe”. W przypadku badań kontrolnych dodatkowo prosimy o zaznaczenie, kiedy przypada ostatni dzień zwolnienia lekarskiego, w celu ustalenia jak najszybszego terminu wizyty.

Zmiany terminu wizyty prosimy zgłaszać telefonicznie, bezpośrednio do rejestracji przychodni pod numerem telefonu 91 44 12 160 wew. 3.