Badanie kierowców

Przychodnia Portowa zapewnia kompleksową opiekę medyczną dla wszystkich kierowców (kategorie: A, B, C, D, C+E, D+E, dawne świadectwo kwalifikacji). W trakcie jednej wizyty przeprowadzane są wszystkie niezbędne badania, pozwalające na wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia wszelkich pojazdów samochodowych, zarówno dla osób prywatnych jak i pracujących zawodowo jako kierowcy. Zaliczane są do nich badania psychotechniczne, badanie lekarza orzekającego kierowców, badania okulistyczne, badania neurologiczne, badania laryngologiczne i badania laboratoryjne. Badania kierowców prowadzą lekarze posiadający uprawnienia do badań kierowców, wydane przez wojewodę zachodniopomorskiego.

Badanie kierowców

Zakres badań dla kierowców

Badania na prawo jazdy - orzeczenie dla wydziału komunikacji

Badanie kierowców - kategoria A

Zakres wykonywanych badań

 • - lekarz posiadający uprawnienia do badania kierowców
 • - konsultacja okulistyczna
 • - pole widzenia
 • - mierzenie stężenia cukru we krwi
 • - badania dodatkowe w zależności od wskazań

Badanie kierowców - kategoria B

Zakres wykonywanych badań

 • - specjalista posiadający uprawnienia do badania kierowców
 • - w przypadku osłabionego wzroku stwierdzonego na podstawie badania ogólnego konsultacja okulistyczna
 • - mierzenie stężenia cukru we krwi
 • - dodatkowe, zależne od wskazań

Badania kierowców

Badania wstępne osób ubiegających się o stanowisko kierowcy - kategorie: C, D, C+E, D+E

Zakres wykonywanych badań

 • - lekarz posiadający uprawnienia do badania kierowców
 • - konsultacja okulistyczna
 • - konsultacja neurologiczna
 • - konsultacja laryngologiczna
 • - perymetria (pole widzenia)
 • - nyktometria, ocena widzenia zmierzchowego, reakcji na olśnienie, widzenia barwy czerwonej
 • - badanie słuchu (audiometryczne)
 • - określenie stężenia cukru we krwi
 • - dodatkowe, zależne od wskazań

Badania profilaktyczne, wstępne i okresowe do pracy

Kierowcy zawodowi - badani zgodnie z ustawą o transporcie drogowym

Zakres wykonywanych badań

 • - lekarz posiadający uprawnienia do badań kierowców
 • - konsultacja okulistyczna
 • - konsultacja neurologiczna
 • - konsultacja laryngologiczna
 • - perymetria (pole widzenia)
 • - nyktometria, ocena widzenia zmierzchowego, reakcji na olśnienie, widzenia barwy czerwonej
 • - badanie słuchu (audiometryczne)
 • - określenie stężenia cukru we krwi
 • - psychotechnika
 • - w zależności od potrzeb dodatkowe

Badanie Szczecin

Kierowcy nie podlegający ustawie o transporcie drogowym (traktorzysta, kierowca samochodu osobowego poniżej 3,5 tony, itp.)

Badanie wstępne

 • - lekarz medycyny pracy
 • - konsultacja okulistyczna
 • - konsultacja neurologiczna
 • - określenie stężenia cukru we krwi
 • - psychotechnika
 • - dodatkowe, zależne od wskazań

Badanie okresowe

 • - lekarz medycyny pracy
 • - konsultacja okulistyczna
 • - nyktometria
 • - określenie stężenia cukru we krwi
 • - dodatkowe, zależne od wskazań

Przygotowanie do badania dla kierowców

Przed wizytą, kierowców prosimy o przygotowanie prawa jazdy a osoby rozpoczynające kurs na prawo jazdy dowodu osobistego lub innego dokumentu zawierającego numer PESEL. Kierowców wyższych kategorii (C, D, E) prosimy o zabranie ze sobą - do wglądu – ważnego badania psychotechnicznego. W przypadku jego braku wykonamy je na miejscu. Kierowcy przystępujący do badań powinni być na czczo.

Badania 
Szczecin